Blog

This sub content title section you can add you real content.

Opäť otvorené

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici bude od 6.6.2022 do 16.6.2022 pre verejnosť ZATVORENÁ s výnimkou podujatí, ktoré pre Vás organizujeme. Prebieha reinštalácia výstav, ktoré otvoríme 17.6.2022 o 17.00. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora