Podujatia v roku 2022

Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Celoročné tvorivé dielne pre deti a mládež
Výtvarné a edukačné programy sprístupňujú zážitkovou formou aktuálne výstavy deťom, žiakom a študentom MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Letný ateliér

Celodenné tvorivé dielne pre deti a mládež od 7. do 14. rokov
12.7. – 16. 7. 2021 a 19. 7. – 23. 7. 2021 v čase od 8.00 do 16.00

Noc múzeí a galérií

15.5.2021 (sobota) od 13.00 – 20.00

Content management © Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica
Web Development © E – GO, s.r.o.
Graphic Layout © Envato Pty. Ltd.
Hosting provider – WebHouse s.r.o.
CMS – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica

Founder of Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica: Trnavský samosprávny kraj

Media support