Exhibitions

Exhibitions

Actual exhibition

Permanent expositions

Exterior Sculpture Park

Symposium Sculptures

Exhibition in other exhibition place

PICTURE, Studio of Classical Painting Disciplines of Prof. Ľudovít Hološka

Bratislava, Pálffy Palace, 19. 2. - 25. 3. 2020

Bienále plastiky malého formátu

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne, 27. 2. - 26. 4. 2020. Extended to June 6, 2020.

Archive of exhibitions

Content manager © Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ – WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom of Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica je Trnavský samosprávny kraj