Štefan Orth: From Landscape to Landscape

Štefan Orth: From Landscape to Landscape

Author, Exhibition Title: Štefan Orth: From Landscape to Landscape
Venue: Záhorie Gallery of Ján Mudroch in Senica
Záhorie Enlightenment Center in Senica
Curator: Božena Juríčková
Exhibition Opening: August 3 (Thursday), 2023, at 5:00 PM at Záhorie Gallery of Ján Mudroch Exhibition Duration: August 3 (Thursday), 2023 – September 10 (Sunday), 2023 Main
Organizer: Záhorie Gallery of Ján Mudroch in Senica
Partners: Senica City Hall, Záhorie Enlightenment Center Senica, Slovak Art Association

About the exhibition

Jubilee celebrant, painter, educator, photographer, and occasional curator Štefan Orth, presents a retrospective selection of his nearly sixty-year-long drawing and painting work in two exhibition spaces in Senica. The significant collection of artwork provides a brief glimpse into the development of the author’s oeuvre, with a focus on the ontogeny of his creations. One essential part of the exhibition is concentrated at the Záhorie Gallery of Ján Mudroch in Senica, while another part is displayed at the Záhorie Enlightenment Center. The exhibition comprehensively demonstrates the constant connections to classic genre painting, particularly the phenomenon of the profane rural landscape and the sovereignty of the natural, minimally civilization-affected world in general. The author occasionally touches upon floral or still-life themes and occasionally delves into figurative motifs, as evidenced mainly by the collection installed at the Záhorie Cultural Center.

Štefan Orth’s landscapes are an apotheosis of colorism, glorifying colorful matter in a broad range of spectral values, richly rearranging tones and values to emotionally reflect the subject matter and its distinctly lyrical diction. They are an ode and a tribute to the sacred rituals that were ignited by the bold example of the Barbizon school and eventually led to the birth of the Impressionist revolution over a century and a half ago.

Orth’s artistic expression does not disrupt conventions or seek violent parallels with the trends of the time. Instead, the author smoothly and continuously projects his relatively early, already genre and subject-oriented program. He diagnoses the landscape through local and sensory connections, gradually reducing the objective perspective in favor of emotional aspects and freer, more impressive, and imaginative citations. His sensual landscapes from the early period respond to the legacy of modernism, while the works of the last two decades reflect more suggestive parameters of painting, approaching the threshold of abstraction. His personal and visual relationship with the identification of the painting’s theme is not limited to the observer’s dimensions; on the contrary, it increasingly takes on the role of an active participant.

The exhibition is preceded by the ceremonial placement of the commemorative wheel “Štefan Orth – Artist and Educator” on the Záhorie Wall of Fame at the Cultural House in Senica at 4:00 PM on the day of the vernissage. The artist received this award for his exceptional contribution to the cultural life of the city of Senica and the Záhorie region.

Božena Juríčková

Záhorácka stena slávy

Záhorácka stena slávy je venovaná osobnostiam, ktoré žijú resp. žili a tvorili na Záhorí, stali sa a sú vzorom pre mladšiu generáciu, vždy sa k Záhoriu hlásia, propagujú jeho úspechy, podieľajú sa na jeho rozvoji, sú uznávaní nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Tvorcami myšlienky Záhoráckej steny slávy sú prezident recesistickej Záhoráckej sebjestačňí svojpomocňí republiky Pavol Nemec Lelín z Gbelov a bývalý primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm. Ich cieľom bolo zviditeľňovať osobnosti pochádzajúce zo Záhoria a propagujúce úspechy a rozvoj regiónu v rôznych oblastiach spoločenského života. Ako vravia: „rozhodli sme sa to urobiť ozubeným kolieskom či zubatým slniečkom. Koliesko má po obvode zúbky, zapadaním do seba sa kolieska roztočia a vzniká pohyb. Aj Záhoráci sú neustále v pohybe. Máme šikovných a múdrych ľudí, ktorí točia pomyselnými kolieskami vždy v prospech rozvoja našej spoločnosti,“. Pôvodne uvažovali nad chodníkom slávy, ale po rekonštrukcii námestia z európskych peňazí sa nemohlo do chodníkov na námestí zasahovať a tak vymysleli  stenu slávy, ktorá sa nachádza na Dome kultúry v Senici.

Prvou osobnosťou, ktorej sa dostalo pocty, bola oddaná Záhoráčka, vynikajúca herečka, národná umelkyňa Mária Kráľovičová.

Pocty sa dostalo i nasledovným:
Anna Gamanová in memoriam, scenáristka, režisérka,  dramaturgička, pedagogička a zakladateľka dramatického súboru Zádrapky
Pavol Braxatoris in memoriam, libretista, textár, právnik
Ján Mudroch, akademický maliar a pedagóg
Pavol Stanislav Pius, významný slovenský básnik
Ján Náhlik in memoriam, významný fotograf, technik, zakladateľská osobnosť fotoskupiny Retina
Dr. Ivan Horváth, in memoriam, advokát, diplomat, politik, spisovateľ, vedúci skupiny protifašistického odboja v Senici, fotograf, prvý náčelník Fotoklubu Retina
Žigmund Pálffy, jeden z najtalentovanejších slovenských a aj svetových hokejových hráčov
Peter Jamárik, in memoriam, historik

Zoznam osobností s ich charakteristikou nájdete na tomto odkaze:
https://senica.sk/kategoria/zahoracka-stena-slavy

,,Ozubené kolieska“ pribúdajú na Záhorácku stenu slávy v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Senica a MsKS Senica. V r. 2015 – 2019 týmto tradičným podujatím bola Nočná Senica, špecializovaný program určený výlučne na Záhorácku stenu slávy na Námestí oslobodenia v Senici. Podujatie Nočná Senica odštartovala vyvrcholenie Senického kultúrneho leta.  

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorke

Oľga Bartošíková
* 18. augusta 1922 v Holíči, žije a tvorí v Bratislave

1945 — 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v maliarskom ateliéri profesora Jána Želibského.
1958 s maliarkami Jarmilou Čihánkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou založili Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1966
1995 — 2002 bola predsedníčkou Slovenskej výtvarnej únie.
V súčasnosti je členkou Slovenskej výtvarnej únie — Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.
Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe — komornej maľbe a kresbe, v 60. — 80. rokoch realizovala diela v architektúre na Slovensku a v Čechách.
Diela Oľgy Bartošíkovej sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií a mnohé sú súčasťou súkromných zbierok.

Samostatné výstavy – výber

1963  Obrazy a kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1970  Obrazy, objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1981  Výber z tvorby, Mestský dom kultúry, Holíč
1987  Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
2004  Výber z tvorby, Záhorské múzeum, Skalica
2006  Výber z maliarskeho diela, zámok, Holíč
2013  Obrazy (1957 — 2013), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica; Mestský úrad, Holíč; Galéria Jána Koniarka, Trnava
           Oľga Bartošíková Šesťdesiate roky, Galéria Sala terrena, Prezidentský palác, Bratislava
2014  1963 — 2013, Dom umenia, Bratislava.

Kolektívne  výstavy – výber:

1958  Výstava mladých, Brno
1959  IV. prehliadka československého výtvarného umenia, Praha– Prvá výstava Skupina 4, Bratislava
1963  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Praha
1966  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Bratislava, Sopoty, Poznaň (Poľsko)
           Tretia výstava Skupiny 4, Špálova galéria, Praha
           Tretia výstava Skupiny 4, Galéria Cypriána Majerníka,Bratislava
1968  Slovenskí umelci v Galérii D, Praha
           Výstava súčasného umenia, Gladbach (vtedy Nemecká spolková republika)
1969  I. bienále maľby, Košice
1970  Polymúzický priestor I. Socha — objekt — svetlo — hudba, Piešťany
1976  III. medzinárodné bienále maľby 1976, Košice
1981  Zátišie v slovenskej maľbe, Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1987  Umelci Záhoria, Kysucká galéria, Čadca
1991  Nová figurácia, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava
1994  II. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2006  Bienále voľného výtvarného umenia 2006, Dom umenia, Bratislava
2018  SKUPINA 4 1958 – 1966, Galéria Mesta Bratislava

Viac informácií nájdete na www.olgabartosikova.sk

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR,10. augusta 2022 13:14
V Záhorskej galérii sprístupnia výstavu obrazov Oľgy Bartošíkovej

Kultura.pravda.sk,Pravda, kul 09.08.2022 14:00
Takmer storočná maliarka predstaví svoju tvorbu v Záhorskej galérii

Noviny TV JOJ, 20.08.2022
Mimoriadne jubileum

Nový čas, nezávislý denník, 22.8.2022:
Maliarka Oľga Bartošíková oslavuje storočnicu: So štetcom si rozumie doteraz! Aha, akú krásu tvorí

TV SEN – Senica, 23. 8. 2022
Akademická maliarka Oľga Bartošíková vystavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha:

Download

Oľga Bartošíková: Zátišie s pohárom, 1976, olej, plátno, 114,0 x 92,0 cm,  M 134
Zo zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

Vernisáž

Content management © Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica
Web Development © E – GO, s.r.o.
Graphic Layout © Envato Pty. Ltd.
Hosting provider – WebHouse s.r.o.
CMS – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica

Founder of Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica: Trnavský samosprávny kraj

Media support