OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku

OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Autor, titul výstavy: OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku
Miesto konania:Bystřice nad. Pernštejnem (CZ), Městské muzeum
Kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka
Trvanie výstavy: 21.8.2020 – 25.9.2020

O výstave

V rámci dlhodobej programovej orientácie na rozvíjanie slovensko-českej spolupráce pri mapovaní výtvarných aktivít na oboch stranách pripravila Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v atraktívnom prostredí moravskej Vysočiny na záver letnej sezóny reinštaláciu kolektívnej výstavy Obraz, Ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku FVU AU v Banskej Bystrici (slávnostné otvorenie 21. augusta 2020). V sugestívnej podkrovnej Půdní galerie a ďalších priestoroch Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem na príklade 47 vystavujúcich mladých autorov – absolventov ateliéru prezentoval Ľudovít Hološka svoju mnohoročnú, už polstoročnú pedagogickú prácu. Jej úvod spadá do samotného začiatku 70. rokov minulého stor., postupne sa angažoval na viacerých vysokoškolských umeleckých učilištiach doma i v zahraničí (Toruň, Florencia). Významné je jeho dvadsaťročné pôsobenie na bratislavskej VŠVU, ale najvýraznejšiu stopu zanechal práve na Akadémii v Banskej Bystrici, kde okrem vlastnej pedagogickej práce od r. 2001 zastával i vysoké akademické funkcie (štatutárny zástupca, prorektor). Špecifikum Hološkovho ateliéru sa skrýva vo vlastnej metodike pedagogického procesu, ktorá kladie mimoriadny dôraz na hĺbku poznania a skutočnú, neodvodenú autenticitu prejavu študenta. Názorne to dokumentuje i súčasná výstava, ktorú vonkoncom nemožno označiť za jednoliaty album opakujúcich sa tém či názorov. Presne naopak, v informatívnom výbere tvorby absolventov zo všetkých stupňov štúdia – bakalárskeho, magisterského i doktorandského (doteraz spolu vyše 60 absolventov) ponúka pestrú databázu výsostne maliarskych, ale aj vizuálne široko vrstvených osobných programov. Sú rôznorodé nielen žánrovo a tematicky, samozrejme názorovo, ale aj technicky. Viacerí z profesorových žiakov sa už stihli úspešne zapísať do kontextu súčasnej mladej slovenskej scény, resp. niektorí úspešne pôsobia i v zahraničí. O. i. aj to je dôkaz opodstatnenosti Hološkovej pedagogickej koncepcie, za ktorou stoja tradičné, vysoko náročné, ale dnes nie príliš populárne fenomény: poučenie, pokora a pracovitosť.

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

senica-plus
Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstav. Výstavy sprístupníme 28.1.2022 (piatok) od 13.00 hod.

The Gallery is CLOSED by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, January 28, 2022 at 1PM.