OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku

OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Autor, titul výstavy: OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku
Miesto konania:Bystřice nad. Pernštejnem (CZ), Městské muzeum
Kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka
Trvanie výstavy: 21.8.2020 – 25.9.2020

O výstave

V rámci dlhodobej programovej orientácie na rozvíjanie slovensko-českej spolupráce pri mapovaní výtvarných aktivít na oboch stranách pripravila Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v atraktívnom prostredí moravskej Vysočiny na záver letnej sezóny reinštaláciu kolektívnej výstavy Obraz, Ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku FVU AU v Banskej Bystrici (slávnostné otvorenie 21. augusta 2020). V sugestívnej podkrovnej Půdní galerie a ďalších priestoroch Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem na príklade 47 vystavujúcich mladých autorov – absolventov ateliéru prezentoval Ľudovít Hološka svoju mnohoročnú, už polstoročnú pedagogickú prácu. Jej úvod spadá do samotného začiatku 70. rokov minulého stor., postupne sa angažoval na viacerých vysokoškolských umeleckých učilištiach doma i v zahraničí (Toruň, Florencia). Významné je jeho dvadsaťročné pôsobenie na bratislavskej VŠVU, ale najvýraznejšiu stopu zanechal práve na Akadémii v Banskej Bystrici, kde okrem vlastnej pedagogickej práce od r. 2001 zastával i vysoké akademické funkcie (štatutárny zástupca, prorektor). Špecifikum Hološkovho ateliéru sa skrýva vo vlastnej metodike pedagogického procesu, ktorá kladie mimoriadny dôraz na hĺbku poznania a skutočnú, neodvodenú autenticitu prejavu študenta. Názorne to dokumentuje i súčasná výstava, ktorú vonkoncom nemožno označiť za jednoliaty album opakujúcich sa tém či názorov. Presne naopak, v informatívnom výbere tvorby absolventov zo všetkých stupňov štúdia – bakalárskeho, magisterského i doktorandského (doteraz spolu vyše 60 absolventov) ponúka pestrú databázu výsostne maliarskych, ale aj vizuálne široko vrstvených osobných programov. Sú rôznorodé nielen žánrovo a tematicky, samozrejme názorovo, ale aj technicky. Viacerí z profesorových žiakov sa už stihli úspešne zapísať do kontextu súčasnej mladej slovenskej scény, resp. niektorí úspešne pôsobia i v zahraničí. O. i. aj to je dôkaz opodstatnenosti Hološkovej pedagogickej koncepcie, za ktorou stoja tradičné, vysoko náročné, ale dnes nie príliš populárne fenomény: poučenie, pokora a pracovitosť.

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora