Dominika Brečková: Inner Sanctum

Dominika Brečková: Inner Sanctum

The exhibition “Inner Sanctum” presents the current work of Dominika Brečková (1992).

Author, Exhibition Title:  Dominika Brečková: Inner Sanctum 
Venue: Záhorie Gallery of Ján Mudroch in Senica Sadová 619/3
Curator: Michaela Šuranská 
Exhibition Opening: November 24, 2023 (Friday) at 5:00 PM
Musical guest at the vernissage: Pavel Morochovič – piano 
Exhibition Duration: November 24, 2023 (Friday) – January 21, 2024 (Sunday)

About exhibition

Dominika Brečková’s work in the current domestic visual arts scene is rather unique. Primarily, this uniqueness stems from her intense personal interest in Japanese culture, which she continuously and extensively incorporates into her paintings. However, in her hands, this interest becomes both a tool and a language for expressing opinions on cultural and gender stereotypes prevalent in our country, where patriarchal vestiges concerning women’s presumed positions are still remarkably present.

Dominika has been developing her artistic program, grounded in figuration, narration, and a feminist perspective, since her studies at the university (Academy of Fine Arts in Banská Bystrica). Following her graduation, she expanded and intensified this program with great dedication.

The nature and content of her paintings derive from the authenticity of her unique perspective, interpretation of Japanese tradition and pop culture. She transfers them into both the domestic context and her personal life. Thus, a hybrid dialogue between two cultures emerges on the canvas. Appropriating elements from both cultures, their subsequent liberal use, involving paradoxes, absurdity, and irony (including self-irony), all converge into a bold painterly narrative presenting the author’s view of these cultures. In the case of the Japanese culture, apart from personal interest, it reflects how it is adopted and subsequently modified, often superficially, within the domestic environment. Her paintings feature figures from both older (yōkai) and newer (anime) mythologies, references to pop culture, games, or pornography. They are characterized by expressive colors and brushwork, utilizing ornamentation and a distinctive aesthetic, yet not aestheticization. Ornament, embroidery, and symbols become part of the organic body of the painting. As they are used subversively, their expressive application evokes a sense of unease.

A diverse range of visual elements mixes Eastern and Central European environments, Slovak folklore, pagan, agrarian, and personal mythology. Characters from all these worlds converge in Dominika’s paintings. While these paintings carry strong symbolic aspects, they are rooted in the real material with which the author works, shaping her own mythology. This includes familial context (painting “At your age, I had a ball”), regional elements, as well as some personal activities such as taking care of domestic animals, traditional mask carving, practicing aikido and others.

Dominika employs means typical of feminist or feminine art, such as embroidery, sewing, and crocheting. Thus, her paintings are expanded with soft elements that intricately and organically connect with them. They resemble the “warm organs” of the paintings or peculiar implants. They introduce a “handcrafted” aspect but again, in a subversive manner. The hanging image is combined with sewn spatial elements, pushing its classical form further.

If one were to conclude a textual reflection on Dominika Brečková’s exhibition with a single principle extracted from her broad and diverse painterly iconography, it would be the motif of women practicing aikido. Their representation signifies an element of female strength and emancipation, seeking spiritual balance, gender harmony, and the friendship of different cultures. In our environment, where folklore was systematically utilized during socialism and where today’s political power is turning back to it ideologically, this motif could also signify a woman setting aside the agrarian past and engaging in self-development.

Michaela Šuranská

Dominika Brečková (*1992)

In 2017, she completed her master’s studies at the Faculty of Fine Arts, Academy of Fine Arts in Banská Bystrica. She primarily focuses on painting, which she studied in the studios of Stanislav Balka and later Ján Triaška. In 2021, she was a finalist in the Painting of the Year competition by the VÚB Bank Foundation. She has showcased her work in solo exhibitions such as “Female territory” (Koniareň – space for contemporary art, Trebišov, 2022), “Tatami galaxy” (NERV platform, Humenné, 2021), “Fountainhead p(a)lace” (Gallery Jula Bindera, Banská Štiavnica, 2020), and group exhibitions like “Hradby samoty XII.” (Jablonica Castle, 2023), “SADIS – Slovak art days in Split” (UNIVERSITY ART GALLERY IN SPLIT, 2022), “PAINTING 2021” (Nedbalka Gallery, Bratislava, 2021), among others.

Ján Mudroch

Ján Mudroch

– narodil sa 28. marca 1909 v obci Sotina (dnes mestská časť Senice),
– bol najstarší zo siedmich súrodencov, štyroch chlapcov a troch dievčat,
– otec Pavol Mudroch bol pôvodne kožušník a z najstaršieho syna chcel mať úradníka,
– prvé zoznámenie sa s výtvarným umením absolvoval v roku 1926 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave,
– v rokoch 1930 – 1931 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe na vlastné náklady, bez finančnej podpory rodičov, u profesora Arnošta Hofbauera,
– v rokoch 1931 – 1937 študoval na Akadémii výtvarných umení u profesora Willyho Nowaka,
– v roku 1932 sa oženil s Helenou Hajdušíkovou,
– po skončení štúdií v Prahe sa vrátil na Slovensko do Šurian, kde sa medzičasom presťahovala jeho rodina a pedagogicky tam pôsobila i jeho manželka,
– po okupácii Šurian v roku 1938 natrvalo zakotvil v Bratislave, kde pedagogicky pôsobil na rôznych umeleckých školách,
– 1938 – pôsobenie v Bratislave na Škole umeleckých remesiel
– v roku 1939 začal pedagogicky pôsobiť na novoutvorenom Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej; o dva roky neskôr (1941) však pre svoj pokrokový a protifašistický postoj musel post opustiť. Na protest s ním odišli zo školy študenti – neskôr významní maliari – O. Dubay, V. Chmel, E. Semian, J. Šturdík, J. Novák.
– v roku 1945, na konci vojny počas prechodu frontu, sa usídlil v Senici, kde bolo pri bombardovaní mesta zničených niekoľko stoviek jeho obrazov,
– po skončení vojny naplno rozvinul rozsiahle spoločenské a kultúrno-organizačné aktivity: podieľal sa na založení výtvarného združenia s názvom Skupina 29. augusta (1945), organizoval výstavy, inicioval založenie odborného časopisu Kultúrny život, stal sa predsedom výtvarného spolku Umelecká beseda slovenská (1947), pripravoval založenie Slovenskej národnej galérie (1948) aj Slovenskej filharmónie (1949),
– v roku 1949 sa stal jedným zo zakladateľov novovzniknutej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zároveň jej prvým rektorom (1949 – 1952),
– do roku 1968 viedol Oddelenie portrétneho a kompozičného maliarstva na VŠVU v Bratislave,
– Senicu naposledy navštívil s manželkou Helenou v roku 1966, dva roky pred smrťou,
– zomrel 4. februára 1968 po krátkej chorobe v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Ján Mudroch bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov generácie umelcov nazývaných podľa roku narodenia – Generácia 1909. Jeho tvorbu definuje nikdy nekončiaci zápas o hľadanie novej formy, nového aktuálneho maliarskeho názoru, ktorý ťaží predovšetkým z hry farby a svetla, z princípov kolorizmu a v celkovej koncepcii z charakteristického poetického kánonu. Za svoju umeleckú tvorbu získal niekoľko ocenení, v roku 1963 titul zaslúžilý umelec a v roku 1968 bol vymenovaný za národného umelca in memoriam.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorke

Ohlasy v médiách

Download

Vernisáž

Teraz.sk, TASR, 11. apríla 2023 9:11
Záhorská galéria sprístupní výstavu Kresby Jána Mudrocha

Záhorí.sk, KamVen, 5. apríla 2023:
Kresby Jána Mudrocha /Záhorská galéria v Senici

NaZáhorí.sk, Angelika Kmecová, 13. apríla 2023
V Záhorskej galérii dnes začínajú výstavy Akvizície a Kresby Jána Mudrocha

Správy RTVS z regiónov, piatok 14.04.2023 17:10
Príspevok od 11:30:
Dominika Kusá: Kresby Jána Mudrocha

RTVS.sk, Správy RTVS, piatok 14.04.2023 19:00
Príspevok od 47:55:
Dominika Kusá: V Senici sprístupnili kresby J. Mudrocha

RTVS, Kultúra SK, Nedeľa 16.04.2023 18:00
Príspevok od 24:00:
Pozvánka Kresby Jána Mudrocha 

Content management © Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica
Web Development © E – GO, s.r.o.
Graphic Layout © Envato Pty. Ltd.
Hosting provider – WebHouse s.r.o.
CMS – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica

Founder of Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica: Trnavský samosprávny kraj

Media support