Five centuries of guitar in Slovakia

Päť storočí gitary na Slovensku

Komorný koncert – sólový gitarový recitál

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Dátum konania: 10.9. 2021 o 18.00
Vstupné: 4 €

O podujatí

Dramaturgia koncertu Päť storočí gitary na Slovensku prináša sólovú gitarovú a lutnovú hudbu 16. až 21. storočia spojenú s územím dnešného Slovenska. Zaznejú diela autorov a zbierok pochádzajúcich z tohto územia, v programe má zastúpenie každé storočie. Interpretom koncertného programu je gitarista Karol Kompas.
Program: Hans Neusiedler, Vietorisov kódex, Pestrý zborník, Paul Charles Durant, Joseph Kaspar Mertz, Dušan Martinček, Igor Dibák, Pavol Krška, Evgeny Irshai, Peter Machajdík a Karol Kompas – premiéra diela.

Karol Kompas – gitara (klasická hudba, sólový gitarový recitál)
Študoval na konzervatóriu v Žiline (gitara – Ján Labant), štúdium na VŠMU (Jozef Zsapka a jeho asistent Miloš Slobodník) ukončil v r. 2003. Momentálne pôsobí ako externý pedagóg hry na gitare na Katedre hudobnej výchovy PF UKF v Nitre.
Spolupracoval so súbormi Musica Aeterna a Veni Ensemble, nahrával pre Slovenský rozhlas. Okrem klasickej hudby aktívne pôsobí v oblasti pop-rocku, jazzu, improvizácie a komponovania.

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Content management © Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica
Web Development © E – GO, s.r.o.
Graphic Layout © Envato Pty. Ltd.
Hosting provider – WebHouse s.r.o.
CMS – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica

Founder of Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica: Trnavský samosprávny kraj

Media support