Päť storočí gitary na Slovensku

Päť storočí gitary na Slovensku

Komorný koncert – sólový gitarový recitál

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Dátum konania: 10.9. 2021 o 18.00
Vstupné: 3 €

O podujatí

Dramaturgia koncertu Päť storočí gitary na Slovensku prináša sólovú gitarovú a lutnovú hudbu 16. až 21. storočia spojenú s územím dnešného Slovenska. Zaznejú diela autorov a zbierok pochádzajúcich z tohto územia, v programe má zastúpenie každé storočie. Lutnista Hans Neusiedler žil v 16. storočí (1508 – 1563), narodil sa v dnešnej Bratislave. Neskôr sa odsťahoval do Norimbergu, kde patril k najvýznamnejším nemeckým lutnistom tohto obdobia. 17.st. je v programe koncertu zastúpené prepismi skladieb z Vietorisovho kódexu, významnej zbierky pochádzajúcej z územia dnešného Slovenska. Barokový lutnista Paul Charles Durant žil a pôsobil v 18. storočí (cca 1712 – 1769). Narodil sa v dnešnej Bratislave a od roku 1754 bol prvým dvorným lutnistom v nemeckom Bayreuthe. Gitarista a skladateľ Joseph Kaspar Mertz (1806 – 1856), bratislavský rodák, patril k najvýznamnejším európskym predstaviteľom zlatého veku gitary 19. storočia. Z obdobia 20. a 21. storočia v programe zaznejú kompozície niekoľkých slovenských skladateľov. Bude to výber z tvorby pre gitaru Dušana Martinčeka (1936 – 2006), Pavla Kršku (*1949), Evgeny Irshaia (*1951) a Petera Machajdíka (*1961). V programe interpret zahrá aj jednu vlastnú kompozíciu.

Program: 
Hans Neusiedler (1508-1563)
– Preambel
– Ein Guts Hofftantzlein Für Ein Schüler / Der Hupff Auff
– Wascha Mesa / Der Hupff Auff
– Entlaubt Ist Uns Der Walde
– Ein Tuger Welscher Tanz / Der Hupff Auff
– Gassenhawer
Vietorisova tabulatura (cca 1670)
– Klobucký tanec / Proportio
– Ach smutná
– Ne takes my mluvel
– Nerada robila som
Paul Charles Durant (1712-1769) – Sonáta a-moll (výber)
1. Fantasie
2. Fuga Joseph
Kaspar Mertz (1806-1856)
– Bardenklänge op. 13 (výber)
– An Malvina – Sehnsucht
– Scherzo
Dušan Martinček (1936-2006)
– Pochod
– Nokturno
– Gajdoš
Evgeny Irshai (*1951)
– Soundsessive 2
Peter Machajdík (*1961)
– Silent Wanderings
Pavol Krška (*1949)
Miniatúry pre gitaru (PM)
1. Modlitba všedného dňa (presto)
2. Modlitba prosebná (allegretto) 3. Modlitba ďakovná (presto)
4. Modlitba v smútku (allegretto) 5. Modlitba v radosti (prestissimo)
Karol Kompas – Tango motorico

KAROL KOMPAS vyštudoval gitaru na Konzervatóriu v Žiline u Jána Labanta a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Zsapku. V rokoch 2000-2001 absolvoval ročný študijný pobyt v Poľsku na Hudobnej Akadémii v Katowiciach, kde študoval gitaru u Aliny Gruszky a Wandy Palacz. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti aj pedagogicky pôsobí. Neskôr sa venoval štúdiu jazzu (Klaudius Kováč, Miro Zahradník). Je tiež učiteľom gitary na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Absolvoval tiež množstvo majstrovských kurzov, okrem iných aj u A. Carlevaro, A. Pierri, Z. Dukić, P. Steidl, J. M. Gallardo Del Ray, M. Escarpa, L. Contini, P. Bellinati, a i. Je tiež absolventom inžinierskeho štúdia v odbore Manažment podniku na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

V roku 1996 získal II. miesto na celoslovenskej Súťaži konzervatórií v hre na gitare, kde získal aj cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora. Na festivale Anglo-czechoslovak Trust v Londýne v kategórii klasická gitara v roku 2000 získal I. miesto a o dva roky neskôr III. miesto. V roku 2000 bol finalistom Medzinárodnej gitarovej súťaže Czesława Droźdiewicza v Krynici v Poľsku. V oblasti populárnej hudby bol s rôznymi hudobnými formáciami víťazom alebo finalistom 12 autorských súťaží.
Okrem Slovenska vystupoval v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Srbsku a Čechách. Vystúpil na festivaloch Wetterfest vo Viedni, New music marathon v Prahe, Festival Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýne, Festival Muzyka i wino v Zielonej Góre v Poľsku, Festival Pohoda, Melos Étos v Bratislave, Soozvuk v Bratislave, Večery novej hudby v Bratislave, New music at home v Šamoríne, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave, Gitarový festival Cithara aediculae v Nitre, Konfrontácie v Nitre, Musica da camera v Nitre, Hudba v synagóge v Stupave, Galantské hudobné dni, Hudobná jar v Rimavskej Sobote, Topoľčianska hudobná jar a jeseň, Trenčianska hudobná jar, Galéria plná hudby v Nových Zámkoch, Festival Fatango v Nitre, Uprising 2014 a 2015, Samba syndrom v Berlíne 2014, Samba festival Coburg 2016 a i.

Ako sólový i komorný hráč spolupracoval s orchestrami ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i. Je zakladateľom a umeleckým vedúcim PiaTango Project (zal. 2017), súboru zameraného na argentínske Tango Nuevo, najmä však na tvorbu Astora Piazzollu. Je spoluzakladateľom Mertz Guitar Duo (s Vladimírom Ondrejčákom, zal. 2009) a pravidelne vystupuje v ďalších komorných súboroch. Premiérovo uviedol diela niekoľkých slovenských autorov (Pavol Krška, Evgeny Irshai, Alexander Döme). Pôsobí tiež v šansónovom duu Kráľová & Kompas, s ktorým v roku 2019 za početnej účasti hosťujúcich hudobníkov vydali album „Po horách jazerách“. Spolupracoval na množstve muzikálových a divadelných predstavení, s ktorými sa predstavil najmä v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, po celom Slovensku, ale aj v Česku a Srbsku (Jesus Christ Superstar, Zamilovaný Shakespeare, Jazzové pašie, Cyrano z predmestia, Osem rozhnevaných žien, Ples upírov, Skok z výšky a i.). Okrem klasickej hudby sa aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, muzikálu, jazzu, rocku, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní a publikačnej činnosti. Zaoberá sa tiež komponovaním prevažne komornej hudby, hudby pre sólovú klasickú gitaru a nonartificiálnej hudby. Je pravidelným porotcom na interpretačných súťažiach (klasická aj populárna hudba). V roku 2015 založil festival argentínskeho tanga Fatango v Nitre a je jeho dramaturgom.

Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstavy. Otvoríme 2.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Dear visitors, please be informed that Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica is CLOSED to public by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, December 2, 2022 at 5 PM.