Päť storočí gitary na Slovensku

Päť storočí gitary na Slovensku

Komorný koncert – sólový gitarový recitál

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Dátum konania: 10.9. 2021 o 18.00
Vstupné: 3 €

O podujatí

Dramaturgia koncertu Päť storočí gitary na Slovensku prináša sólovú gitarovú a lutnovú hudbu 16. až 21. storočia spojenú s územím dnešného Slovenska. Zaznejú diela autorov a zbierok pochádzajúcich z tohto územia, v programe má zastúpenie každé storočie. Lutnista Hans Neusiedler žil v 16. storočí (1508 – 1563), narodil sa v dnešnej Bratislave. Neskôr sa odsťahoval do Norimbergu, kde patril k najvýznamnejším nemeckým lutnistom tohto obdobia. 17.st. je v programe koncertu zastúpené prepismi skladieb z Vietorisovho kódexu, významnej zbierky pochádzajúcej z územia dnešného Slovenska. Barokový lutnista Paul Charles Durant žil a pôsobil v 18. storočí (cca 1712 – 1769). Narodil sa v dnešnej Bratislave a od roku 1754 bol prvým dvorným lutnistom v nemeckom Bayreuthe. Gitarista a skladateľ Joseph Kaspar Mertz (1806 – 1856), bratislavský rodák, patril k najvýznamnejším európskym predstaviteľom zlatého veku gitary 19. storočia. Z obdobia 20. a 21. storočia v programe zaznejú kompozície niekoľkých slovenských skladateľov. Bude to výber z tvorby pre gitaru Dušana Martinčeka (1936 – 2006), Pavla Kršku (*1949), Evgeny Irshaia (*1951) a Petera Machajdíka (*1961). V programe interpret zahrá aj jednu vlastnú kompozíciu.

Program: 
Hans Neusiedler (1508-1563)
– Preambel
– Ein Guts Hofftantzlein Für Ein Schüler / Der Hupff Auff
– Wascha Mesa / Der Hupff Auff
– Entlaubt Ist Uns Der Walde
– Ein Tuger Welscher Tanz / Der Hupff Auff
– Gassenhawer
Vietorisova tabulatura (cca 1670)
– Klobucký tanec / Proportio
– Ach smutná
– Ne takes my mluvel
– Nerada robila som
Paul Charles Durant (1712-1769) – Sonáta a-moll (výber)
1. Fantasie
2. Fuga Joseph
Kaspar Mertz (1806-1856)
– Bardenklänge op. 13 (výber)
– An Malvina – Sehnsucht
– Scherzo
Dušan Martinček (1936-2006)
– Pochod
– Nokturno
– Gajdoš
Evgeny Irshai (*1951)
– Soundsessive 2
Peter Machajdík (*1961)
– Silent Wanderings
Pavol Krška (*1949)
Miniatúry pre gitaru (PM)
1. Modlitba všedného dňa (presto)
2. Modlitba prosebná (allegretto) 3. Modlitba ďakovná (presto)
4. Modlitba v smútku (allegretto) 5. Modlitba v radosti (prestissimo)
Karol Kompas – Tango motorico

KAROL KOMPAS vyštudoval gitaru na Konzervatóriu v Žiline u Jána Labanta a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Zsapku. V rokoch 2000-2001 absolvoval ročný študijný pobyt v Poľsku na Hudobnej Akadémii v Katowiciach, kde študoval gitaru u Aliny Gruszky a Wandy Palacz. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti aj pedagogicky pôsobí. Neskôr sa venoval štúdiu jazzu (Klaudius Kováč, Miro Zahradník). Je tiež učiteľom gitary na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Absolvoval tiež množstvo majstrovských kurzov, okrem iných aj u A. Carlevaro, A. Pierri, Z. Dukić, P. Steidl, J. M. Gallardo Del Ray, M. Escarpa, L. Contini, P. Bellinati, a i. Je tiež absolventom inžinierskeho štúdia v odbore Manažment podniku na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

V roku 1996 získal II. miesto na celoslovenskej Súťaži konzervatórií v hre na gitare, kde získal aj cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora. Na festivale Anglo-czechoslovak Trust v Londýne v kategórii klasická gitara v roku 2000 získal I. miesto a o dva roky neskôr III. miesto. V roku 2000 bol finalistom Medzinárodnej gitarovej súťaže Czesława Droźdiewicza v Krynici v Poľsku. V oblasti populárnej hudby bol s rôznymi hudobnými formáciami víťazom alebo finalistom 12 autorských súťaží.
Okrem Slovenska vystupoval v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Srbsku a Čechách. Vystúpil na festivaloch Wetterfest vo Viedni, New music marathon v Prahe, Festival Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýne, Festival Muzyka i wino v Zielonej Góre v Poľsku, Festival Pohoda, Melos Étos v Bratislave, Soozvuk v Bratislave, Večery novej hudby v Bratislave, New music at home v Šamoríne, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave, Gitarový festival Cithara aediculae v Nitre, Konfrontácie v Nitre, Musica da camera v Nitre, Hudba v synagóge v Stupave, Galantské hudobné dni, Hudobná jar v Rimavskej Sobote, Topoľčianska hudobná jar a jeseň, Trenčianska hudobná jar, Galéria plná hudby v Nových Zámkoch, Festival Fatango v Nitre, Uprising 2014 a 2015, Samba syndrom v Berlíne 2014, Samba festival Coburg 2016 a i.

Ako sólový i komorný hráč spolupracoval s orchestrami ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i. Je zakladateľom a umeleckým vedúcim PiaTango Project (zal. 2017), súboru zameraného na argentínske Tango Nuevo, najmä však na tvorbu Astora Piazzollu. Je spoluzakladateľom Mertz Guitar Duo (s Vladimírom Ondrejčákom, zal. 2009) a pravidelne vystupuje v ďalších komorných súboroch. Premiérovo uviedol diela niekoľkých slovenských autorov (Pavol Krška, Evgeny Irshai, Alexander Döme). Pôsobí tiež v šansónovom duu Kráľová & Kompas, s ktorým v roku 2019 za početnej účasti hosťujúcich hudobníkov vydali album „Po horách jazerách“. Spolupracoval na množstve muzikálových a divadelných predstavení, s ktorými sa predstavil najmä v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, po celom Slovensku, ale aj v Česku a Srbsku (Jesus Christ Superstar, Zamilovaný Shakespeare, Jazzové pašie, Cyrano z predmestia, Osem rozhnevaných žien, Ples upírov, Skok z výšky a i.). Okrem klasickej hudby sa aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, muzikálu, jazzu, rocku, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní a publikačnej činnosti. Zaoberá sa tiež komponovaním prevažne komornej hudby, hudby pre sólovú klasickú gitaru a nonartificiálnej hudby. Je pravidelným porotcom na interpretačných súťažiach (klasická aj populárna hudba). V roku 2015 založil festival argentínskeho tanga Fatango v Nitre a je jeho dramaturgom.

Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora