Kontakt

Kontakt

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová 619/3
905 01 Senica
Slovenská republika

Telefón: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk
Web: www.zgjm.sk

Fakturačné údaje:
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová ul. 619/3
905 01 Senica
Zastúpená: Mgr. Roman Popelár, riaditeľ
IČO: 36086959
DIČ: 2021457988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1331

Sociálne siete

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: 9:00 – 17:00
sobota: zatvorené
nedeľa: 13:00 – 17:00

GPS súradnice
48° 41′ 0.9966322″ N
17° 22′ 8.0663967″ E

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora