Výzva pre umelcov

Výzva pre umelcov a kurátorov

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici (ZGJM) formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom podmienkou je, aby každý projekt mal kurátora.

Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je vždy 30. septembra. Nasledujúci mesiac sú projekty prezentované pred odbornou výstavnou komisiou ZGJM, ktorá v kontexte dramaturgie vyhodnotí a odporučí konkrétny projekt do výstavného plánu pre nasledujúci kalendárny rok.

Žiadosti o zaradenie do výstavného plánu musia obsahovať:

  • vyplnený prihlasovací formulár – prihlášku na výstavu
  • životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
  • koncepciu a ideový rámec prihlasovaného projektu v textovej forme
  • portfólio, resp. obrazovú prílohu reflektujúcu tvorbu uchádzačov
  • popis technických a konštrukčných požiadaviek a predbežný odhadovaný rozpočet
ZGJM disponuje zatiaľ jedným výstavným priestorom, pre ktorý je výzva aktuálna. Saturuje potreby popredných slovenských výtvarníkov so zreteľom na regionálny kontext, ďalej mladej – nastupujúcej generácie, ako aj prezentáciu vybraných vizuálnych umelcov zo zahraničia. Dlhodobý zámer galérie spočíva v mapovaní vývoja a premien závesného obrazu, nových médií a priestorových objektov s presahom k dizajnu. ZGJM poskytne okrem výstavných priestorov dostupné technické vybavenie, asistenciu pri realizácii výstavy, prevoz diel a PR.

Predkladaný projekt je možné odoslať elektronicky na riaditel@zgjm.sk alebo poštou na adresu:

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová 619/3
905 01 Senica

Ďalšie informácie poskytnú odborní pracovníci:
Mgr. Božena Juríčková – kurator@zgjm.sk

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Galéria bude z dôvodu rekonštrukcie el. rozvodov od 25.5. do 20.8.2020 zatvorená. Otvoríme koncom augusta 2020 vernisážou výstavy MY. Ďakujeme za pochopenie!
Gallery will be closed from May 25 until August 20 for renovation. We'll open in the end of August 2020. Thank you for understanding!