Výtvarné a edukačné aktivity ZGJM 2021

Výtvarné a edukačné aktivity ZGJM 2021

Celoročné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Výtvarné a edukačné programy sprístupňujú zážitkovou formou aktuálne výstavy deťom, žiakom a študentom MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Maliarska výtvarná dielňa

Experimentálna výtvarná dielňa

Objekt/socha/inštalácia

Všetky umelecké aktivity sú primerané veku detí/žiakov a budú sa realizovať podľa aktuálnych opatrení: Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Konkrétny termín a čas si rezervujte na t. č. 0905 609 543 alebo emailom: pedagog@zgjm.sk

O podujatí

Letný ateliér ponúka celodenné tvorivé dielne pre deti a mládež od 7. do 14. rokov v termínoch:

12.7. – 16. 7. 2021 a 19. 7. – 23. 7. 2021 v čase od 8.00 do 16.00.

Objavte s nami čarovný svet umenia…

…vyskúšame si netradičné výtvarné techniky, zoznámime sa so súčasným výtvarným umením, necháme sa inšpirovať aktuálnou výstavou v Záhorskej galérii a tvorivo sa zabavíme. Budeme veľa tvoriť v prírode a kreatívne prežijeme spoločne strávený čas…

Tešíme sa na vás deti!

Všetky aktivity realizujeme s prihliadnutím na špecifické potreby a vek detí. Počet detí je obmedzený. Realizácia tvorivých dielní bude podmienená aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Prihlásenie je možné najneskôr do 30 . 6. 2021 na email: elista.sefcik@gmail.com alebo na čísle: 0905 609 543.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou PRO Senica.

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Ohlasy v médiách

MY Záhorie (11. aug 2021 o 12:14 DOMINIKA GREBENÍČKOVÁ):
Letný ateliér otvoril deťom dvere galérie

 

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

senica-plus
Opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19:

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je pre verejnosť ZATVORENÁ z dôvodu nariadenia TTSK.