Po stopách umenia s Jánom Mudrochom

Po stopách umenia s Jánom Mudrochom

Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Dátum konania: 10.5. (piatok) 2024 – 28.6. (piatok) 2024

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O projekte

Projekt “Po stopách umenia s Jánom Mudrochom “je nový edukačný program Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, ktorého obsahom bude realizácia prezentačno-vzdelávacích aktivít v oblasti výtvarného umenia. Je určený pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v meste Senica, ako aj pre základné a stredné školy v rámci okresu Senica, prípadne z regiónu Záhorie.
Zámerom projektu je rozvíjanie vedomostí cieľových skupín, formálne i neformálne vzdelávanie v oblasti súčasného i staršieho výtvarného umenia, ako aj spoznávanie umeleckých osobností a konkrétnych umeleckých diel prostredníctvom zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie.
Cieľom projektu je sprostredkovať živý, priamy kontakt s výtvarným umením (maľba, socha, architektúra, dizajn), motivovať deti a mládež k vzdelávaniu sa v oblasti výtvarného umenia v mimoškolskom prostredí, vytvárať ich kultúrne hodnoty, podporovať rozvoj kreatívneho myslenia či individuálnych umeleckých záujmov.
Hlavným cieľom projektu je realizácia prezentačno-vzdelávacích podujatí, edukačných výstav a interaktívnych aktivít pre žiakov základných a študentov stredných škôl, formou zážitkového poznávania výtvarného umenia priamo v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici.

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora