Exteriér galérie

Exteriér galérie

Expozícia

V priľahlom parku galérie tvoria sochárske diela stálu exteriérovú expozíciu, ktorá má ambíciu rozrastať sa. Je výsledkom doposiaľ dvoch ročníkov komorných sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej. Zúčastnili sa ich: Milan Flajžík, Miroslav Mládenek, Zdeněk Tománek a Ľubica Kainová.

O sympoziálnych dielach

Milan Flajžík, Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm

Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva. Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

Miroslav Mládenek, Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm

Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky. Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami. Meditatívno-lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše. Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

Zdeněk Tománek, Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm

Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až „giacomettiovsky“ krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou, citovou aj pocitovou základňou. Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

Ľubica Kainová, Kvet, 2014, buk, v. 220 cm

Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu a vychádza z prírody – konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice. Svojím prevedením plní aj funkciu úžitkovú – ak ako kŕmidlo pre vtáky. Tento hravý príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

senica-plus
Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstav. Výstavy sprístupníme 28.1.2022 (piatok) od 13.00 hod.

The Gallery is CLOSED by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, January 28, 2022 at 1PM.