Exteriér galérie

Exteriér galérie

Expozícia

V priľahlom parku galérie tvoria sochárske diela stálu exteriérovú expozíciu, ktorá má ambíciu rozrastať sa. Je výsledkom doposiaľ dvoch ročníkov komorných sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej. Zúčastnili sa ich: Milan Flajžík, Miroslav Mládenek, Zdeněk Tománek a Ľubica Kainová.

O sympoziálnych dielach

Milan Flajžík, Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm

Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva. Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

Miroslav Mládenek, Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm

Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky. Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami. Meditatívno-lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše. Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

Zdeněk Tománek, Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm

Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až „giacomettiovsky“ krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou, citovou aj pocitovou základňou. Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

Ľubica Kainová, Kvet, 2014, buk, v. 220 cm

Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu a vychádza z prírody – konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice. Svojím prevedením plní aj funkciu úžitkovú – ak ako kŕmidlo pre vtáky. Tento hravý príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora