Podujatia v roku 2021

Päť storočí gitary na Slovensku

Komorný koncert – sólový gitarový recitál

10.9. 2021 o 18.00

Letný ateliér

Celodenné tvorivé dielne pre deti a mládež od 7. do 14. rokov
12.7. – 16. 7. 2021 a 19. 7. – 23. 7. 2021 v čase od 8.00 do 16.00

Noc múzeí a galérií

15.5.2021 (sobota) od 13.00 – 20.00

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora