Profil galérie

Profil galérie

Galéria sa od svojich začiatkov orientovala na slovenské vizuálne umenie 20. storočia, neskôr i 21. storočia, pričom dominancia spočívala na regionálnych väzbách, na ich exaktnej dokumentácii a zhodnocovaní.

Veď zo Záhoria pochádzajú viaceré osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v rozvoji slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Okrem Jána Mudrocha to boli: Martin Benka, Ján Želibský, Jozef Kostka, Albín Brunovský, z oblasti Myjavy Dušan Jurkovič a ďalší. Táto profilácia sa logicky premietla aj do štruktúry výskumných, akvizičných, výstavných a edukačných aktivít. Popri bohatom oblastnom programe ako Umelci Záhoria, Školy pedagógov zo Záhoria, Zberatelia zo Záhoria a iných kolektívnych a samostatných výstavách – v druhovej špecializácii zorganizovali odborní zamestnanci galérie v rozpätí rokov 1992 až 2019 desať ročníkov celoslovenského trienále poslucháčov slovenských umeleckých škôl s názvom Talenty. Z aspektu susedskej polohy s Českou republikou sa zamerali na prezentáciu moravského a českého umenia – napr. projekt ARS 51 (doposiaľ 3 ročníky), realizovaný v spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníne. Išlo o systematickejší výskum a následnú prezentáciu slovenského a českého výtvarného umenia so zameraním sa na pohraničnú oblasť.

Obsiahly regionálny program inštitúcie dopĺňajú výstavy domácich i zahraničných vizuálnych umelcov, ktoré prekračujú rámec regiónu i republiky.

Ambíciou do nasledujúcich piatich rokov je poskytnúť priestor pre samostatné výstavy talentovaným absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ako aj Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorí pochádzajú z regiónu TTSK. Rovnako aj etablovaným umelcom zo Slovenska i zo zahraničia. Po nevyhnutných rekonštrukciách v galérii by sa táto mala zapojiť aj do medzinárodnej spolupráce v rámci vybraných programov INTERREG, prípadne využiť ďalšie príležitosti v tejto oblasti.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora