Profil galérie

Profil galérie

Galéria sa od svojich začiatkov orientovala na slovenské vizuálne umenie 20. storočia, neskôr i 21. storočia, pričom dominancia spočívala na regionálnych väzbách, na ich exaktnej dokumentácii a zhodnocovaní.

Veď zo Záhoria pochádzajú viaceré osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v rozvoji slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Okrem Jána Mudrocha to boli: Martin Benka, Ján Želibský, Jozef Kostka, Albín Brunovský, z oblasti Myjavy Dušan Jurkovič a ďalší. Táto profilácia sa logicky premietla aj do štruktúry výskumných, akvizičných, výstavných a edukačných aktivít. Popri bohatom oblastnom programe ako Umelci Záhoria, Školy pedagógov zo Záhoria, Zberatelia zo Záhoria a iných kolektívnych a samostatných výstavách – v druhovej špecializácii zorganizovali odborní zamestnanci galérie v rozpätí rokov 1992 až 2019 desať ročníkov celoslovenského trienále poslucháčov slovenských umeleckých škôl s názvom Talenty. Z aspektu susedskej polohy s Českou republikou sa zamerali na prezentáciu moravského a českého umenia – napr. projekt ARS 51 (doposiaľ 3 ročníky), realizovaný v spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníne. Išlo o systematickejší výskum a následnú prezentáciu slovenského a českého výtvarného umenia so zameraním sa na pohraničnú oblasť.

Obsiahly regionálny program inštitúcie dopĺňajú výstavy domácich i zahraničných vizuálnych umelcov, ktoré prekračujú rámec regiónu i republiky.

Ambíciou do nasledujúcich piatich rokov je poskytnúť priestor pre samostatné výstavy talentovaným absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ako aj Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorí pochádzajú z regiónu TTSK. Rovnako aj etablovaným umelcom zo Slovenska i zo zahraničia. Po nevyhnutných rekonštrukciách v galérii by sa táto mala zapojiť aj do medzinárodnej spolupráce v rámci vybraných programov INTERREG, prípadne využiť ďalšie príležitosti v tejto oblasti.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstavy. Otvoríme 2.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Dear visitors, please be informed that Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica is CLOSED to public by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, December 2, 2022 at 5 PM.