História galérie

História galérie

Záhorská galéria sa konštituovala 1. decembra 1984 v Senici na Záhorí.

V septembri 2011 bola pomenovaná po národnom umelcovi, akademickom maliarovi Jánovi Mudrochovi (1909 – 1968), ktorý sa narodil v Senici – Sotinej, neďaleko samotnej budovy dnešnej galérie. Práve vďaka umelcovi a posmrtnej výstavy jeho diel v Senici v roku 1969 opäť ožila myšlienka z roku 1960 o založení samostatnej kultúrnej galerijnej inštitúcie na Záhorí. Rozhodujúcim krokom k samotnej realizácii tejto myšlienky bolo rozhodnutie o využití kaštieľa v Senici zvaného Machatka uznesením Rady ONV v Senici zo dňa 11. februára 1975 na „kultúrnospoločenské zariadenie pre galerijné účely“. Po vyriešení majetkovoprávnych otázok realizoval Pamiatkostav Žilina v rokoch 1978 – 1984 rozsiahle adaptačné práce podľa projektu Ing. arch. J. Janotovej zo Stavoprojektu Bratislava.

Galéria od svojho vzniku niekoľkokrát zmenila svoj názov aj zriaďovateľa. Pôvodne, v pôsobnosti ONV v Senici, sa nazývala Záhorská galéria, ktorý pretrval i v rokoch 1991 – 1996, kedy bola inštitúcia delimitovaná pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave. Ďalšie tri roky následne pôsobila v rámci Trnavského štátneho kultúrneho centra pod názvom Hornozáhorská galéria, a to v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Trnave. Pod pôvodným názvom opäť pôsobila od r. 1999 do r. 2002. Ku koncu tohto obdobia (2002) prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a od roku 2011 nesie aktuálny názov – Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. 

Galéria sídli v architektonicky impozantných priestoroch neskorobarokového kaštieľa dostavaného pravdepodobne v roku 1760. Projekt kaštieľa sa pripisuje viedenskému architektovi F. A. Hillebrandtovi. Historické pramene uvádzajú, že pôvodným majiteľom tohto šľachtického sídla bol generál Hávor, pôvodom z Ružomberka, ktorý si nechal kaštieľ postaviť. Vysvätený bol v roku 1743 katolíckym kňazom Jánom Nagyom a rok 1760 je pravdepodobne rokom jeho dostavby. Ďalšími majiteľmi bol rod Nyárovcov (stará uhorská šlachta) a posledným – od 19. storočia – Imrich Kálmán a jeho manželka (rodená Machatová, dcéra bohatého mlynára z obce Dojč), podľa ktorej kaštieľ dostal prezývku Machatka.           

Budova je dvojpodlažná s manzardovou strechou a typickou barokovou symetrickou dispozíciou s rozmermi 16 x 33 metrov. Je trojtraktová so stredným rizalitom, nad vchodom je honosný portál s dvomi stĺpmi s korintskými hlavicami, ktoré nesú balkón s balustrovým zábradlím. Z dvorovej časti je pristavaný vchod v podobe štvorhrannej veže s podjazdom, v jej hornej časti sa nachádza malá kaplnka s iluzívnou barokovou freskou.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

senica-plus
Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstav. Výstavy sprístupníme 28.1.2022 (piatok) od 13.00 hod.

The Gallery is CLOSED by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, January 28, 2022 at 1PM.