Povinné informácie o web stránke

O stránke

Správca obsahu

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová 619/3
905 01 Senica
Slovenská republika

Telefón: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk
Web: www.zgjm.sk

Kompetencie správcu obsahu

Organizácia Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je oprávnená spravovať obsah
svojej internetovej stránky v zmysle Zriaďovacej listiny.

Úradné hodiny správcu obsahu

Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00

Technický prevádzkovateľ

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Telefón 033/29 33 500 (pondelok – piatok 7:30 – 16:00 hod.)
www.webhouse.sk
webhouse@webhouse.sk

Tvorca web stránky

E-GO s.r.o.
Andreja Kubinu 24
917 01 Trnava
tel: 0905 536430
www.e-go.sk

go@e-go.sk

Autor redakčného systému

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
Business Centre, No.1 Lower Mayor Street
International Financial Services Centre
Dublin 1, Ireland

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora