Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Roman Popelár

riaditeľ

Mgr. Božena Juríčková

kurátorka, historička umenia

Ing. Monika Janíčková

zástupkyňa riaditeľa, vedúca úseku hosp. správy, ekonómka, mzdová účtovníčka, správa majetku

Jarmila Hrebíčková

administratíva (dokumentaristka, správca Registratúrneho strediska)

Vladimír Holický

výtvarník, správa depozitu, fotograf, inštalovanie výstav

Peter Kavický

vodič, asistovanie pri inštalovaní výstav

Alžbeta Pullmanová

správa knižnice

Mgr. Viera Jozéfková, MBA

spracovanie odborných textov, jazykové korektúry, evidencia majetku, správa parku

Zdenka Chlapečková

sekretariát

Jana Kovárová

služba pri výstavách – kustód

Mária Královičová

upratovanie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj