Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Roman Popelár

riaditeľ, kurátor

Mgr. Božena Juríčková

kurátorka, historička umenia

Ing. Zuzana Dohnalová

public relations, organizovanie kultúrnych podujatí, správa webu

Mgr. art. Eliška Šefčíková

galerijný pedagóg

Vladimír Holický

správa depozitára, fotograf, inštalovanie výstav

Peter Kavický

vodič, správa objektu, asistovanie pri inštalovaní výstav

Ing. Monika Cigánková

zástupkyňa riaditeľa, ekonómka

Zdenka Chlapečková

sekretariát

Jarmila Hrebíčková

administratíva (dokumentaristka, správca Registratúrneho strediska)

Andrea Sekáčová

služba pri výstavách – kustód

Silvia Kováčová

služba pri výstavách – kustód

Mária Královičová

upratovanie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora