Komorný koncert v galérii

Komorný koncert v galérii

Komorný koncert – violončelo, klavír

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Dátum konania: 18.9.202 (nedeľa) o 17.00
Vstupné: 3,- EUR

Program

Alexandra Kubinová – violončelo
Ján Slávik – violončelo
Iveta Sabová – klavír

Ján Slávik študoval hru na violončele na bratislavskom Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Komornú hru študoval vo Viedni. Na VŠMU pôsobí od roku 1993 ako pedagóg.  Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975) a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov. V roku 2020 nahral druhýkrát komplet 6 Bachových suít pre sólové violončelo.  Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónií.

Alexandra Kubinová  absolvovala dva cykly hry na priečnej flaute (Jana Gálová) na Základnej umeleckej škole v Senici. Keďže jej bol vždy veľmi blízky zvuk violončela, začala v roku 2008 navštevovať na ZUŠ hodiny hry na violončele pod vedením Evy Čermanovej a o päť rokov neskôr sa stala študentkou Vysokej školy múzických umení, v triede prof. Jána Slávika. Od roku 2018 je členkou Symfonického orchestra Opery Slovenského Národného divadla.

Iveta Sabová študovala klavírnu hru na Konzervatóriu v Kroměříži a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde navštevovala triedu doc. Ivana Paloviča. Doktorandské štúdium absolvovala pod vedením prof. Daniely Varínskej. Zúčastnila sa viacerých klavírnych súťaží a ako sólistka sa predviedla so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina. V súčasnosti sa venuje predovšetkým komornej hre. Ako partnerka viacerých slovenských sólistov koncertovala na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Taliansku, na Malte, v USA a vystúpila na rôznych interpretačných súťažiach doma i v zahraničí ( napr. Louis Spohr Wetbewerb vo Weimare, Mozart Wetbewerb v Salzburgu, Medzinárodná tribúna mladých interpretov v rámci BHS). Pravidelne sa ako lektorka zúčastňuje medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov a festivalov (Musica arvenzis a Schola arvenzis v Dolnom Kubíne, Medzinárodné interpretačné kurzy a festival Pekná hudba v Banskej Štiavnici, Letná akadémia na VŠMU, Medzinárodná majstrovská internetová akadémia Lessa v Taliansku). Výrazné miesto v jej umeleckých aktivitách zaujímala spolupráca s Komorným zborom Konzervatória v Bratislave, s ktorým podnikla niekoľko koncertných ciest do USA. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na HTF VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave.

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach – Suita pre sólové violončelo č.1 G dur BWV 1007
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuet I/II
Gigue

Joseph Haydn – Koncert pre violončelo a orchester (klavír) č.2 D dur op.101
Allegro moderato

Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester (klavír) h mol op.104
Allegro

David Popper – Suita pre dve violončelá op.16
Gavotte

Vladimír Godár – Variácie na slovenská ľudovú pieseň pre dve violončelá

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora