VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Regionálna Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pôsobí v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorie. Pri príležitosti 35. výročia svojho vzniku organizuje obsiahlu periodickú výstavu s názvom VII. stretnutie umelcov Záhoria.

Titul výstavy: VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
a Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy v Senici, Vajanského 27/4, 905 01 Senica
Kurátor: PhDr. Štefan Zajíček 
Otvorenie výstavy: 6. decembra 2019 o 17.00 hod., Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
Trvanie výstavy: 6. decembra 2019 – 1. marca 2020

O výstave

Okrúhle tridsaťročné jubileum je príležitosťou k stručnej bilancii jej doterajšej činnosti. Prezentuje okolo 120 diel od vyše 50 umelcov najrôznejšie spätých so Záhorím v oblasti maliarstva, sochárstva, intermediálneho umenia, kresby, grafiky a odborov užitého umenia v oblasti keramiky, textilu, nábytkového a grafického dizajnu, pričom je zastúpená aj architektúra a umelecká fotografia. Výstavu charakterizuje široký diapazón výtvarných postupov autorov, počnúc od menej zastúpených realistickejších názorov, cez mnohotvárne znakové a intermediálne vyjadrenia až po abstraktnejšie fantazijné tvorivé prístupy.

Záhorská galéria Jána Mudrocha sídli v neskorobarokovom kaštieli Machatka, ktorý údajne projektoval viedenský architekt F. A. Hillebrandt v roku 1760. Po odbornej príprave galérie autorom týchto riadkov v Záhorskom múzeu v Skalici v rokoch 1976 – 1984 a adaptácii kaštieľa v rokoch 1978 – 1984 bola galéria zriadená 1. decembra a slávnostne otvorená 14. decembra 1984 úvodnou výstavou s názvom Umelci Záhoria. Za tridsaťpäť rokov svojej činnosti galéria rozvinula široké aktivity. V predchádzajúcom období normalizácie usporiadala viacero výstav umelcov, ktorí stáli v opozícii voči vtedajšiemu oficiálnemu umeniu, a ktorí boli po nežnej revolúcii v galérii postupne rehabilitovaní: sochárska škola Jozefa Kostku s Jozefom Jankovičom, Jurajom Melišom, Vladimírom Kompánkom, ďalej výstava Rudolfa Uhra, Vladimíra Vašíčka, H. Mokrohajského, Karola Molnára, spoločná výstava vtedy mladých umelcov Stana a Simony Bubánovcov, Ivana Csudaia, Jozefa Šramku, Laca Terena a ďalších.
V zbierkotvornej činnosti vlastní galéria 3 238 diel, z toho z oblasti maliarstva 632, sochárstva 140, kresby 1939, grafiky 285, užitého umenia 237 a fotografie 5 diel, najmä umelcov spätých so Záhorím. Z oblasti starostlivosti o zbierky bolo reštaurovaných spolu 41. diel. V expozičnej činnosti galéria metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, a to v Záhorskom múzeu v Skalici – zostavenú z jej zbierok.
Vo výstavnej činnosti galéria usporiadala 930 výstav, z toho v budove 213 a mimo galérie 717 výstav, najmä v kmeňovom cykle Umelci Záhoria. Okrem svojho regionálneho poslania galéria vo svojej odbornej špecializácii usporiadala od roku 1992 celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty, doposiaľ desať ročníkov. Z hľadiska pohraničnej lokality je prirodzene jej druhou špecializáciou spracovanie a prezentácia blízkeho moravského, resp. českého výtvarného umenia, najmä v spolupráci s partnerskou Galériou výtvarného umenia v Hodoníne, ako aj so slovenskými umelcami – emigrantmi po roku 1968 v susednom Rakúsku. Galéria organizovala aj výtvarné sympóziá: v roku 2001 sochárske v Gajaroch, následne v roku 2006 v Smrdákoch, potom v roku 2008 maliarske v Holíči, maliarskosochárske v Skalici a v rokoch 2009 a 2014 opäť sochárske v Senici.
V rámci edičnej činnosti galéria vydala deväť monografií: M. Tillner, Ľ. Hološka, B. Bača, J. Náhlik, M. Balgavý st., M. Komáček, V. Suchánek, H. Bezáková, O. Bartošíková a takmer šesťdesiat publikácií v dlhodobom cykle Umelci Záhoria, sedem publikácií v cykle Spoločné výstavy umelcov Záhoria a sedem zborníkov v cykle Ars Transmontanae Umenie Záhoria. V publikačnej činnosti uverejnila mnoho článkov a štúdií, pričom v metodickej činnosti usporiadala kurátorsky 381 výstav neprofesionálneho výtvarného umenia a 56 výstav detského výtvarného prejavu.

PhDr. Štefan Zajíček

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstavy. Otvoríme 2.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Dear visitors, please be informed that Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica is CLOSED to public by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, December 2, 2022 at 5 PM.