Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Autor, titul výstavy: Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátorka: Marianna Brinzová
Online sprístupnenie výstavy: 2.2.2021 (utorok) o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 3.2.2021 (streda) – 14. 03. 2021 (nedeľa)
Výstava je predĺžená do 21.03.2021.

Krst katalógu – 20.8.2021 o 17.00 hod.

O výstave

Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej (*1987) a Michala Hubu (*1990) prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Antropos/Topos tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch protikladných a zároveň koexistujúcich veličín. Dve komplementárne polohy (krajinné, územné – topos a ľudské – antropos) sa tu nevylučujú, skôr vzájomne prestupujú, preplietajú, splývajú a zrkadlia. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, prinášajú špecifický pohľad na danú tému. 

U Michala Hubu sa v obrazovej syntaxi objavujú historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy, ktoré sú trieštené metaforickou výpoveďou vo vzťahu k  fotografii. Autor cez zobrazovanie krajiny nachádza jej ďalšie roviny i v kontexte filozofie. Pre svoje skúmanie zámerne volí oblasť územia (topu) s určitými charakteristickými črtami, v ktorom nachádzame konotácie na pohraničie, les, kočovníctvo, step, styk pohoria a nížiny, tektoniku a zlomy, vietor, vodu, piesok, horninu, kultúrne vrstvy, cesty a bariéry…

Lenka L. Lukačovičová prostredníctvom fotografickej tvorby uvažuje nad zobrazením priestoru a jednotlivých situácií v ňom sa odohrávajúcich. Sústreďuje sa na zmeny, drobné odchýlky či nuansy prítomné v mestskom prostredí, ktoré cez rôzne sekvencie premieta do analógových fotografií a projekcií. Opakovane sa vracia na miesta určitej mestskej štvrte, kde žije. Niekedy ich len formálne zaznamenáva, inokedy do nich zasahuje formou land artu alebo v nich hľadá konotácie príznačné pre našu kultúrno-spoločenskú situáciu. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Ohlasy v médiách

MY Záhorie (3. feb 2021 o 10:53 TASR):
Online výstavu ponúka už aj Záhorská galéria v Senici
Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html

TV SEN 3.2.2021:
Pozrite si novú výstavu Antropos/Topos nainštalovanú v Záhorskej galérii J. Mudrocha
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/

Na stiahnutie
Katalóg k výstave

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstavy. Otvoríme 2.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Dear visitors, please be informed that Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica is CLOSED to public by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, December 2, 2022 at 5 PM.