Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Autor, titul výstavy: Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátorka: Marianna Brinzová
Otvorenie výstavy: 4. 12. (piatok) 2020 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 4. 12. (piatok) 2020 – 14. 2. (nedeľa) 2021

O výstave

Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej (*1987) a Michala Hubu (*1990) prezentuje najnovšie cykly ich autorských analógových fotografií. Antropos/Topos tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch protikladných a zároveň koexistujúcich veličín. Dve komplementárne polohy (krajinné, územné – topos a ľudské – antropos) sa tu nevylučujú, skôr vzájomne prestupujú, preplietajú, splývajú a zrkadlia. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie (konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru) a poetickej spletito konštruovanej skladby. V obrazovej syntaxi sa tak objavujú historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy, ktoré sú trieštené metaforickou výpoveďou vo vzťahu k fotografii. Autori prinášajú špecifický pohľad na danú tému cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Galéria bude z dôvodu rekonštrukcie el. rozvodov od 25.5. do 20.8.2020 zatvorená. Otvoríme koncom augusta 2020 vernisážou výstavy MY. Ďakujeme za pochopenie!
Gallery will be closed from May 25 until August 20 for renovation. We'll open in the end of August 2020. Thank you for understanding!