Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos

Autor, titul výstavy: Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos/Topos
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátorka: Marianna Brinzová
Online sprístupnenie výstavy: 2.2.2021 (utorok) o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 3.2.2021 (streda) – 14. 03. 2021 (nedeľa)
Výstava je predĺžená do 21.03.2021.

Krst katalógu – 20.8.2021 o 17.00 hod.

O výstave

Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej (*1987) a Michala Hubu (*1990) prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Antropos/Topos tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch protikladných a zároveň koexistujúcich veličín. Dve komplementárne polohy (krajinné, územné – topos a ľudské – antropos) sa tu nevylučujú, skôr vzájomne prestupujú, preplietajú, splývajú a zrkadlia. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, prinášajú špecifický pohľad na danú tému. 

U Michala Hubu sa v obrazovej syntaxi objavujú historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy, ktoré sú trieštené metaforickou výpoveďou vo vzťahu k  fotografii. Autor cez zobrazovanie krajiny nachádza jej ďalšie roviny i v kontexte filozofie. Pre svoje skúmanie zámerne volí oblasť územia (topu) s určitými charakteristickými črtami, v ktorom nachádzame konotácie na pohraničie, les, kočovníctvo, step, styk pohoria a nížiny, tektoniku a zlomy, vietor, vodu, piesok, horninu, kultúrne vrstvy, cesty a bariéry…

Lenka L. Lukačovičová prostredníctvom fotografickej tvorby uvažuje nad zobrazením priestoru a jednotlivých situácií v ňom sa odohrávajúcich. Sústreďuje sa na zmeny, drobné odchýlky či nuansy prítomné v mestskom prostredí, ktoré cez rôzne sekvencie premieta do analógových fotografií a projekcií. Opakovane sa vracia na miesta určitej mestskej štvrte, kde žije. Niekedy ich len formálne zaznamenáva, inokedy do nich zasahuje formou land artu alebo v nich hľadá konotácie príznačné pre našu kultúrno-spoločenskú situáciu. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Ohlasy v médiách

MY Záhorie (3. feb 2021 o 10:53 TASR):
Online výstavu ponúka už aj Záhorská galéria v Senici
Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html

TV SEN 3.2.2021:
Pozrite si novú výstavu Antropos/Topos nainštalovanú v Záhorskej galérii J. Mudrocha
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/

Na stiahnutie
Katalóg k výstave

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora