Zreštaurované diela v r. 2021 zo zbierok ZGJM

Zreštaurované diela v r. 2021 zo zbierok ZGJM

Názov projektu: Zreštaurované diela v r. 2021 zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
Reštaurovanie portrétu generála grófa Jozefa Quadányiho a Reštaurovanie série kresieb Jána Mudrocha
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Termín realizácie reštaurovania: júl – október 2021
Sprístupnenie výstavy: 28.01.2022 (piatok) od 13.00 hod.

Termín výstavy:
28.1.2022 (piatok) – 22.5. 2022 (nedeľa)

Komentovaná prehliadka: 13.3.2022 (nedeľa) o 16.00 hod.
Komentovaná prehliadka: 14.5.2022 (Noc múzeí a galérií – sobota) o 18.00 hod.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici ako špecializované kultúrne zariadenie, regionálna galéria, zabezpečuje komplexnú galerijnú dokumentáciu v lokalitách Záhorie a Myjava v Trnavskom samosprávnom kraji. Primárne sa sústreďuje na výstavnú, vedecko-výskumnú a zbierkotvornú činnosť. Okrem regionálneho poslania sa galéria orientuje na presahy k českému, prevažne však moravskému vizuálnemu umeniu. Galéria má v správe zbierku umeleckých diel z oblasti maľby, sochárstva, grafiky, kresby, užitého umenia a fotografie.

Z depozitára Záhorskej galérie Jána Mudrocha boli v roku 2021 zreštaurované diela:

  • maľba – Portrét generála grófa Jozefa Quadányiho, r. 1783-1801, neznámy autor
  • kresby – šesť figurálnych kresieb z 50. rokov 20. stor. od Jána Mudrocha

Reštaurátorský prieskum diela Portrét generála grófa Jozefa Qudányiho zahŕňal nedeštruktívne metódy prieskumu ako a) pozorovanie pri dennom svetle b) pozorovanie pri bočnom svetle a c) fyzikálne metódy – IČ infračervená reflektografia, UV ultrafialová fluorescencia.
Ďalšími postupmi reštaurovania boli dezinfekcia, fixácia povrchu farebnej vrstvy, dubláž – podlepenie novým plátnom, tmelenie, fixovanie, retuš – čistenie  ozdobného rámu,  oprava, úprava pôvodného rámu a iné.

Reštaurovanie série kresieb Jána Mudrocha prebiehalo nasledujúcimi technológiami:

Fotodokumentácia stavu pred a po reštaurovaní, nedeštruktívne metódy prieskumu a) pozorovanie pri dennom svetle b) pozorovanie pri bočnom svetle, ďalej fixácia, dezinfekcia, suché a mokré čistenie, dubláž, fixovanie, retuš, vyhotovenie rámov so sklom, dvojitá pasparta.

Celý priebeh reštaurovania všetkých diel je podrobne zdokumentovaný. Reštaurovanie realizoval certifikovaný reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka. Vďaka komplexnému reštaurovaniu bola zachovaná autenticita, pôvodnosť a špecifickosť výtvarných diel.

Začiatkom roku 2022 budú zreštaurované diela vystavené vo foyeri Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

Zoznam zreštaurovaných diel Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v r. 2021:

  1. Neznámy autor, Portrét generála grófa Jozefa Quadányiho, r. 1783-1801, olejomaľba na plátne, 102,9 x 76,6 cm, M-490
  2. Ján Mudroch, Stojaci akt, 1954, kombinovaná kresba uhľom, akvarelom, baliaci papier, 65,2 x 46,8 cm, K-1465
  3. Ján Mudroch, Sediaci akt, 1954, kresba uhľom, baliaci papier, 62,2 x 44,1 cm, K-1466
  4. Ján Mudroch, Smútok, 1954, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 48 x 57 cm, K-1657
  5. Ján Mudroch, Sediaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 54 x 80 cm, K-1677
  6. Ján Mudroch, Sediaci akt II., 1950, lavírovaná, kombinovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 80 x 56 cm, K-1678
  7. Ján Mudroch, Stojaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 82 x 54 cm, K-1679

Reštaurovanie portrétu generála grófa Jozefa Quadányiho

Neznámy autor, Portrét generála grófa Jozefa Quadányiho, r. 1783-1801, olejomaľba na plátne, 102,9 x 76,6 cm, M-490

Reštaurovanie série kresieb Jána Mudrocha

Ján Mudroch, Stojaci akt, 1954, kombinovaná kresba uhľom, akvarelom, baliaci papier, 65,2 x 46,8 cm, K-1465

Ján Mudroch, Sediaci akt, 1954, kresba uhľom, baliaci papier, 62,2 x 44,1 cm, K-1466

Ján Mudroch, Smútok, 1954, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 48 x 57 cm, K-1657

Ján Mudroch, Sediaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 54 x 80 cm, K-1677

Ján Mudroch, Sediaci akt II., 1950, lavírovaná, kombinovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 80 x 56 cm, K-1678

Ján Mudroch, Stojaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 82 x 54 cm, K-1679

Ohlasy v médiách:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora