Ján Mudroch: Kresba

Kresby Jána Mudrocha

Výberová výstava z verejne málo prezentovanej kresbovej tvorby Jána Mudrocha zo zbierok Záhorskej galérie v Senici, Galérie mesta Bratislavy a ďalších slovenských galérií.

Autori, titul výstavy: Kresby Jána Mudrocha
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
Kurátor: Ľudovít Hološka, Božena Juríčková
Otvorenie výstavy: 13.4. (štvrtok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 13.04. (štvrtok) – 04.06. (nedeľa) 2023

O výstave

Krátko po uplynutí 55. výročia úmrtia a 114. výročia narodenia akad. mal. Jána Mudrocha (28. marec 1909, Sotina – † 4. február 1968, Bratislava) pripravila Záhorská galéria výberovú výstavu jeho kresieb. Doposiaľ neprezentované alebo iba sporadicky vystavené diela zo zbierok našej galérie prešli za posledné tri roky rukami reštaurátora. Jedenásť z nich sme získali darom v roku 2021 z pozostalosti autorovho syna, akad. mal. Mariána Mudrocha (1945 – 2019).

Vyše tridsať exponátov z našich zbierok dopĺňa 23 kresieb, ktoré po starostlivej úvahe vybrali kurátori z depozitárov Galérie mesta Bratislavy a siedmych slovenských regionálnych galérií. Všetko diela, ktoré boli na verejnosti prezentované veľmi ojedinele.   

Cieľom výstavného projektu je súhrnne predstaviť nadobudnuté akvizície nášho senického rodáka a spoluzakladateľa Záhorskej galérie za posledné roky. Rovnako aj mnohé jeho hodnotné kresby na papieri, ktoré prešli reštaurátorským zásahom.

Výstavu sprevádza vydanie tematického katalógu, ktoré v spolupráci so Záhorskou galériou pripravuje jeden z posledných Mudrochových absolventov – akad. mal. prof. Ľudovít Hološka (1943, Jablonica). Ten je zároveň hlavným kurátorom výstavy a autorom odborného textu.

Projektu predchádzalo aj vydanie edukačného katalógu s názvom Kreslíme s Jánom Mudrochom, ktorý koncom roka 2022 zostavila galerijná pedagogička Eliška Šefčíková v spolupráci s kurátorkou Boženou Juríčkovou. Počas siedmych týždňov trvania výstavy sa tak budú konať tvorivé dielne pre deti zamerané hlavne na vystavené, ale i nevystavené diela Jána Mudrocha.

Po rekonštrukcii podkrovia, ktoré by sa malo začať už tento rok, sa mnohé z týchto exponátov stanú súčasťou stálej expozície na druhom podlaží budovy.

Roman Popelár

Ján Mudroch

– narodil sa 28. marca 1909 v obci Sotina (dnes mestská časť Senice),
– bol najstarší zo siedmich súrodencov, štyroch chlapcov a troch dievčat,
– otec Pavol Mudroch bol pôvodne kožušník a z najstaršieho syna chcel mať úradníka,
– prvé zoznámenie sa s výtvarným umením absolvoval v roku 1926 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave,
– v rokoch 1930 – 1931 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe na vlastné náklady, bez finančnej podpory rodičov, u profesora Arnošta Hofbauera,
– v rokoch 1931 – 1937 študoval na Akadémii výtvarných umení u profesora Willyho Nowaka,
– v roku 1932 sa oženil s Helenou Hajdušíkovou,
– po skončení štúdií v Prahe sa vrátil na Slovensko do Šurian, kde sa medzičasom presťahovala jeho rodina a pedagogicky tam pôsobila i jeho manželka,
– po okupácii Šurian v roku 1938 natrvalo zakotvil v Bratislave, kde pedagogicky pôsobil na rôznych umeleckých školách,
– v roku 1945, na konci vojny počas prechodu frontu, sa usídlil v Senici, kde bolo pri bombardovaní mesta zničených niekoľko stoviek jeho obrazov,
– po skončení vojny naplno rozvinul rozsiahle spoločenské a kultúrno-organizačné aktivity: podieľal sa na založení výtvarného združenia s názvom Skupina 29. augusta (1945), organizoval výstavy, inicioval založenie odborného časopisu Kultúrny život, stal sa predsedom výtvarného spolku Umelecká beseda slovenská (1947), pripravoval založenie Slovenskej národnej galérie (1948) aj Slovenskej filharmónie (1949),
– v roku 1949 sa stal jedným zo zakladateľov novovzniknutej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zároveň jej prvým rektorom (1949 – 1952),
– do roku 1968 viedol Oddelenie portrétneho a kompozičného maliarstva na VŠVU v Bratislave,
– Senicu naposledy navštívil s manželkou Helenou v roku 1966, dva roky pred smrťou,
– zomrel 4. februára 1968 po krátkej chorobe v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Ján Mudroch bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov generácie umelcov nazývaných podľa roku narodenia – Generácia 1909. Jeho tvorbu definuje nikdy nekončiaci zápas o hľadanie novej formy, nového aktuálneho maliarskeho názoru, ktorý ťaží predovšetkým z hry farby a svetla, z princípov kolorizmu a v celkovej koncepcii z charakteristického poetického kánonu. Za svoju umeleckú tvorbu získal niekoľko ocenení, v roku 1963 titul zaslúžilý umelec a v roku 1968 bol vymenovaný za národného umelca in memoriam.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorke

Oľga Bartošíková
* 18. augusta 1922 v Holíči, žije a tvorí v Bratislave

1945 — 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v maliarskom ateliéri profesora Jána Želibského.
1958 s maliarkami Jarmilou Čihánkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou založili Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1966
1995 — 2002 bola predsedníčkou Slovenskej výtvarnej únie.
V súčasnosti je členkou Slovenskej výtvarnej únie — Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.
Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe — komornej maľbe a kresbe, v 60. — 80. rokoch realizovala diela v architektúre na Slovensku a v Čechách.
Diela Oľgy Bartošíkovej sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií a mnohé sú súčasťou súkromných zbierok.

Samostatné výstavy – výber

1963  Obrazy a kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1970  Obrazy, objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1981  Výber z tvorby, Mestský dom kultúry, Holíč
1987  Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
2004  Výber z tvorby, Záhorské múzeum, Skalica
2006  Výber z maliarskeho diela, zámok, Holíč
2013  Obrazy (1957 — 2013), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica; Mestský úrad, Holíč; Galéria Jána Koniarka, Trnava
           Oľga Bartošíková Šesťdesiate roky, Galéria Sala terrena, Prezidentský palác, Bratislava
2014  1963 — 2013, Dom umenia, Bratislava.

Kolektívne  výstavy – výber:

1958  Výstava mladých, Brno
1959  IV. prehliadka československého výtvarného umenia, Praha– Prvá výstava Skupina 4, Bratislava
1963  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Praha
1966  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Bratislava, Sopoty, Poznaň (Poľsko)
           Tretia výstava Skupiny 4, Špálova galéria, Praha
           Tretia výstava Skupiny 4, Galéria Cypriána Majerníka,Bratislava
1968  Slovenskí umelci v Galérii D, Praha
           Výstava súčasného umenia, Gladbach (vtedy Nemecká spolková republika)
1969  I. bienále maľby, Košice
1970  Polymúzický priestor I. Socha — objekt — svetlo — hudba, Piešťany
1976  III. medzinárodné bienále maľby 1976, Košice
1981  Zátišie v slovenskej maľbe, Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1987  Umelci Záhoria, Kysucká galéria, Čadca
1991  Nová figurácia, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava
1994  II. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2006  Bienále voľného výtvarného umenia 2006, Dom umenia, Bratislava
2018  SKUPINA 4 1958 – 1966, Galéria Mesta Bratislava

Viac informácií nájdete na www.olgabartosikova.sk

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR,10. augusta 2022 13:14
V Záhorskej galérii sprístupnia výstavu obrazov Oľgy Bartošíkovej

Kultura.pravda.sk,Pravda, kul 09.08.2022 14:00
Takmer storočná maliarka predstaví svoju tvorbu v Záhorskej galérii

Noviny TV JOJ, 20.08.2022
Mimoriadne jubileum

Nový čas, nezávislý denník, 22.8.2022:
Maliarka Oľga Bartošíková oslavuje storočnicu: So štetcom si rozumie doteraz! Aha, akú krásu tvorí

TV SEN – Senica, 23. 8. 2022
Akademická maliarka Oľga Bartošíková vystavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha:

Na stiahnutie

Oľga Bartošíková: Zátišie s pohárom, 1976, olej, plátno, 114,0 x 92,0 cm,  M 134
Zo zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

Vernisáž

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora