Ján Mudroch: Kresba

Kresby Jána Mudrocha

Výberová výstava z verejne málo prezentovanej kresbovej tvorby Jána Mudrocha zo zbierok Záhorskej galérie v Senici, Galérie mesta Bratislavy a ďalších slovenských galérií.

Autori, titul výstavy: Kresby Jána Mudrocha
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
Kurátori: Ľudovít Hološka, Božena Juríčková
Otvorenie výstavy: 13.4. (štvrtok) 2023 o 17.00
Hudobný hosť vernisáže: Jozef Lupták, violončelo

Trvanie výstavy: 13.04. (štvrtok) – 04.06. (nedeľa) 2023

Komentovaná prehliadka končiacej výstavy a uvedenie novej odbornej publikácie Kresby Jána Mudrocha. Výstavou vás prevedú kurátori Ľudovít Hološka, Božena Juríčková, publikáciu uvedie riaditeľ galérie Roman Popelár.
4.6. (nedeľa) 2023 o 15.00

Participujúce galérie:

Galéria mesta Bratislavy
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 
Nitrianska galéria
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Považská galéria umenia v Žiline
Turčianska galéria v Martine
Tatranská galéria v Poprade

S podporou: Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj

O výstave

Krátko po uplynutí 55. výročia úmrtia a 114. výročia narodenia akad. mal. Jána Mudrocha (28. marec 1909, Sotina – † 4. február 1968, Bratislava) pripravila Záhorská galéria výberovú výstavu jeho kresieb. Doposiaľ neprezentované alebo iba sporadicky vystavené diela zo zbierok našej galérie prešli za posledné tri roky rukami reštaurátora. Jedenásť z nich sme získali darom v roku 2021 z pozostalosti autorovho syna, akad. mal. Mariána Mudrocha (1945 – 2019).

Vyše tridsať exponátov z našich zbierok dopĺňa 23 kresieb, ktoré po starostlivej úvahe vybrali kurátori z depozitárov Galérie mesta Bratislavy a siedmich slovenských regionálnych galérií. Všetko diela, ktoré boli na verejnosti prezentované veľmi ojedinele.   

Cieľom výstavného projektu je súhrnne predstaviť nadobudnuté akvizície nášho senického rodáka a spoluzakladateľa Záhorskej galérie za posledné roky. Rovnako aj mnohé jeho hodnotné kresby na papieri, ktoré prešli reštaurátorským zásahom.  Tých bolo za posledné roky celkovo 21, z toho 15 zreštaurovaných diel v priebehu roka 2022 bolo zakomponovaných do expozície tejto výstavy.   

Výstavu sprevádza vydanie tematického katalógu, ktoré v spolupráci so Záhorskou galériou pripravuje jeden z posledných Mudrochových absolventov – akad. mal. prof. Ľudovít Hološka (1943, Jablonica). Ten je zároveň hlavným kurátorom výstavy a autorom odborného textu.

Projektu predchádzalo aj vydanie edukačného katalógu s názvom Kreslíme s Jánom Mudrochom, ktorý koncom roka 2022 zostavila galerijná pedagogička Eliška Šefčíková v spolupráci s kurátorkou Boženou Juríčkovou. Počas siedmich týždňov trvania výstavy sa tak budú konať tvorivé dielne pre deti zamerané hlavne na vystavené, ale i nevystavené diela Jána Mudrocha.

Po rekonštrukcii podkrovia, ktoré by sa malo začať už tento rok, sa mnohé z týchto exponátov stanú súčasťou stálej expozície na druhom podlaží budovy.

Roman Popelár

Ján Mudroch

Ján Mudroch

– narodil sa 28. marca 1909 v obci Sotina (dnes mestská časť Senice),
– bol najstarší zo siedmich súrodencov, štyroch chlapcov a troch dievčat,
– otec Pavol Mudroch bol pôvodne kožušník a z najstaršieho syna chcel mať úradníka,
– prvé zoznámenie sa s výtvarným umením absolvoval v roku 1926 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave,
– v rokoch 1930 – 1931 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe na vlastné náklady, bez finančnej podpory rodičov, u profesora Arnošta Hofbauera,
– v rokoch 1931 – 1937 študoval na Akadémii výtvarných umení u profesora Willyho Nowaka,
– v roku 1932 sa oženil s Helenou Hajdušíkovou,
– po skončení štúdií v Prahe sa vrátil na Slovensko do Šurian, kde sa medzičasom presťahovala jeho rodina a pedagogicky tam pôsobila i jeho manželka,
– po okupácii Šurian v roku 1938 natrvalo zakotvil v Bratislave, kde pedagogicky pôsobil na rôznych umeleckých školách,
– 1938 – pôsobenie v Bratislave na Škole umeleckých remesiel
– v roku 1939 začal pedagogicky pôsobiť na novoutvorenom Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej; o dva roky neskôr (1941) však pre svoj pokrokový a protifašistický postoj musel post opustiť. Na protest s ním odišli zo školy študenti – neskôr významní maliari – O. Dubay, V. Chmel, E. Semian, J. Šturdík, J. Novák.
– v roku 1945, na konci vojny počas prechodu frontu, sa usídlil v Senici, kde bolo pri bombardovaní mesta zničených niekoľko stoviek jeho obrazov,
– po skončení vojny naplno rozvinul rozsiahle spoločenské a kultúrno-organizačné aktivity: podieľal sa na založení výtvarného združenia s názvom Skupina 29. augusta (1945), organizoval výstavy, inicioval založenie odborného časopisu Kultúrny život, stal sa predsedom výtvarného spolku Umelecká beseda slovenská (1947), pripravoval založenie Slovenskej národnej galérie (1948) aj Slovenskej filharmónie (1949),
– v roku 1949 sa stal jedným zo zakladateľov novovzniknutej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zároveň jej prvým rektorom (1949 – 1952),
– do roku 1968 viedol Oddelenie portrétneho a kompozičného maliarstva na VŠVU v Bratislave,
– Senicu naposledy navštívil s manželkou Helenou v roku 1966, dva roky pred smrťou,
– zomrel 4. februára 1968 po krátkej chorobe v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Ján Mudroch bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov generácie umelcov nazývaných podľa roku narodenia – Generácia 1909. Jeho tvorbu definuje nikdy nekončiaci zápas o hľadanie novej formy, nového aktuálneho maliarskeho názoru, ktorý ťaží predovšetkým z hry farby a svetla, z princípov kolorizmu a v celkovej koncepcii z charakteristického poetického kánonu. Za svoju umeleckú tvorbu získal niekoľko ocenení, v roku 1963 titul zaslúžilý umelec a v roku 1968 bol vymenovaný za národného umelca in memoriam.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR, 11. apríla 2023 9:11
Záhorská galéria sprístupní výstavu Kresby Jána Mudrocha

Záhorí.sk, KamVen, 5. apríla 2023:
Kresby Jána Mudrocha /Záhorská galéria v Senici

NaZáhorí.sk, Angelika Kmecová, 13. apríla 2023
V Záhorskej galérii dnes začínajú výstavy Akvizície a Kresby Jána Mudrocha

Správy RTVS z regiónov, piatok 14.04.2023 17:10
Príspevok od 11:30:
Dominika Kusá: Kresby Jána Mudrocha

RTVS.sk, Správy RTVS, piatok 14.04.2023 19:00
Príspevok od 47:55:
Dominika Kusá: V Senici sprístupnili kresby J. Mudrocha

RTVS, Kultúra SK, Nedeľa 16.04.2023 18:00
Príspevok od 24:00:
Pozvánka Kresby Jána Mudrocha 

RTVS, Rádio Regina Západ, 06. 07. 2023 13:49 | Kultúra a hudba
Záhorská galéria uviedla novú publikáciu Kresby Jána Mudrocha
Autor: Vlasta Cigánková

Časopis . týždeň, .kultúra, Peter Zajac, 11. august 2023
Kresby Jána Mudrocha v Senici

Virtuálna prehliadka galérie:

Výstavy Kresby Jána Mudrocha a Akvizície 2022:

TV SEN, 17. 4. 2023
Tvorba Jána Mudrocha prenikla celou Záhorskou galériou Jána Mudrocha:

Publikácia Kresby Jána Mudrocha

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Na stiahnutie

Vernisáž

Uvedenie publikácie

Zreštaurované diela na výstave:

Reštaurovanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora