Ľudovít Hološka: Denník koloristu

Ľudovít Hološka: Denník koloristu

Retrospektívny projekt, vrámci ktorého bude v GJK v Trnave a ZGJM v Senici komplexne zhodnotená maliarska a kresbová tvorba autora. Súčasťou oboch výstav je vydanie rozsiahlej monografie Ľudovíta Hološku.

Výstava v ZGJM:
Prvá obsiahla výstava prezentujúca rozsiahle kresliarske diela na papieri Ľudovíta Hološku (1943).

Autor, titul výstavy: Ľudovít Hološka: Denník koloristu
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
Kurátorka: Ivana Moncoľová
Otvorenie výstavy: 22.9. (piatok) 2023 o 17.00
Hudobný hosť vernisáže: Maroš Klátik – klavír
Trvanie výstavy: 22.9. (piatok) 2023 – 19.11. (nedeľa) 2023
Vernisáži predchádza osadenie ,,kolieska“ Ľudovítovi Hološkovi na Záhorácku stenu slávy Kultúrneho domu v Senici.
nám. Oslobodenia 11/17
22.9.2023 (Pia) o 16.00

Výstava v GJK v Trnave:
Autor, titul výstavy: Ľudovít Hološka: PUTOVANIE (S) MAĽBOU
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 91701 Trnava
Kurátor: Marián Zervan
Otvorenie výstavy: 14.9. (štvrtok) 2023 o 18.00
Trvanie výstavy:
14.9.2023 – 5.11.2023

Záštitu nad výstavami prevzal Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja.


Sprievodné podujatia:

Komentovaná prehliadka výstavy Ľudovít Hološka: PUTOVANIE (S) MAĽBOU
18.10. 2023 (Str) o 17.00
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava
Pozývame Vás na prehliadku výstavy s kurátorom Mariánom Zervanom a autorom Ľudovítom Hološkom.

Komentovaná prehliadka výstavy Ľudovít Hološka Denník koloristu
22.10.2023 (Ne) o 15.00
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, Senica
Pozývame Vás na prehliadku výstavy s kurátorkou Ivanou Moncoľovou a autorom Ľudovítom Hološkom.

Finisáž výstavy Ľudovít Hološka PUTOVANIE (S) MAĽBOU
3.11.2023 (Pia)
16.00 prednáška absolventov profesora Hološku –
Mgr. Adam Kruták, ArtD., Mgr. Viera Palárik Margetová, ArtD., Mgr. Magda Masárová
17.00 krst monografie Ľudovít Hološka
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava

Komentovaná prehliadka výstavy Ľudovít Hološka Denník koloristu
19.11.2023 (Ne) o 15.00
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, Senica
Pozývame Vás na prehliadku výstavy s kurátorkou Ivanou Moncoľovou a autorom Ľudovítom Hološkom.

Prezentácia knihy ĽUDOVÍT HOLOŠKA
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave si vás srdečne dovoľujú pozvať na prezentáciu knihy ĽUDOVÍT HOLOŠKA
Prezentácia sa bude konať 24. januára 2024 o 17:00 hod. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave – vstup z Ventúrskej 11
Knihu uvedú recenzenti publikácie Peter Michalovič a Michal Šedík za prítomnosti umelca Ľudovíta Hološku, generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice Silvie Stasselovej, autorov hlavných textov Ivany Moncoľovej a Mariána Zervana, spoluvydavateľov Vladimíra Beskida a Romana Popelára.
Po krátkej diskusii o knihe Vás pozývame na malé pohostenie.
Súčasťou prezentácie bude aj predaj publikácie v zľavnenej cene 25 €.

O výstave

Výstava „Denník koloristu“ je prvou obsiahlou výstavou prezentujúcou rozsiahle kresliarske diela na papieri autora Ľudovíta Hološku (1943). Konvolút prác obsahuje kresby od raných stredoškolských čias, cez vysokoškolské, kresby voľné – ktoré častokrát smerovali ako myšlienkový základ k realizácii maľby na plátne, ilustrácie kníh, kresliarske denníky – záznamy z okolia a podnetov svojho bydliska, prípravné kresby určené na prenos tvarov a základných čiar na plátno ako príprava na maľbu, topografické denníky z dovolenky, alebo z umeleckých sympózií najčastejšie z Poľska, kresliarske denníky ako mentálne mapy sumarizujúce výstavy, ktoré Hološka videl počas svojho života vo svetových galerijných inštitúciách, denníky – náčrtníky stále opakovaného motívu tela, kresby pílkou do tvrdej drevenej dosky.
Vymenovanie všetkých týchto aspektov prác na papieri, kresby v Hološkovej tvorbe je náležité a na vnímanie rozsahu jeho tvorby dôležité, najmä ak sa snažíme navnímať viac ako šesťdesiatročnú kariéru výtvarného umelca, možno všeobecne známeho ako tvorcu v médiu maľby na plátne. Výstava je reprezentatívnou prehliadkou jeho tvorby, ktorá sa uskutočňuje k jeho životnému jubileu.

„Chcem nájsť pravidlo, aby som sa ním už nemusel zapodievať, aby som sa oslobodil. Zostal som len pri uvedomení si tohto chcenia. … Hneď na začiatku  zaujatia som dospel k názoru, že všetko  musím vyriešiť najprv škvrnou, čiarou. Preto kreslenie skúšam počas celého obdobia“. (1971, citované z Ľudovít Hološka: Denníky 1967 – 1990)

Exaktnejším odhalením väčšieho množstva Hološkových kresieb nachádzame obsiahly konvolút diel, ktoré majú rôznu povahu, zámer, ako ich autor artikuluje a zároveň aj neartikuluje vo svojej tvorbe, niekedy sa nachádzajú v zbierkach verejných galérií, kde sa v priebehu 20. storočia čiastočne udomácnili. Menej sa však vyskytovali na kurátorovaných výstavách. Pritom Ľudovít Hološka ako autor poníma kresbu a práce na papieri ako základ svojej voľnej tvorby, ktorá silne implikuje (niekedy aj po rokoch) existenciu maľby na plátne.
Ľudovít Hološka sa viaže ku kresbe, predovšetkým k čiare, ako sám hovorí. Robí tak nielen ako bývalý študent (prof. J. Mudrocha na Vysokej škole výtvarných umení), ale aj voľný tvorca, častý ilustrátor básnických zbierok, ale aj ako dlhoročný pedagóg, ktorý učil kresbu, ale aj viedol maliarsky ateliér a všeobecne pôsobil na troch vysokých školách v Trnave, v Bratislave, v Banskej Bystrici.

Jeho tvorbe dominuje čiara a škvrna (zložená z farebného spektra farieb) na materiáli ako papier, kartón, súbor papierov v skicári, drevo, plátno. Asi je dobré spojenie čiary a farby nevyhnutné vypichnúť. Ľudovít Hološka ide totižto v intenciách modernistickej tvorby obrazu, kde kresba – hľadanie tvaru, hľadanie farby a farebnej kombinácie je naplnením cesty k videnému (istému vnútornému videniu). K jeho modernistickému prístupu patrí aj fenomenologický aspekt, ktorý zviditeľňuje normálne okom nepostrehnutý podnet v samostatnej autorskej vízii. Okrem čiary, kresby je pre Hološku ako tvorcu dôležitá farba. Farba určuje výsledok kresby na papieri a je skôr spojením voľného ťahu ceruzou alebo uhlíkom spolu s farebnou škvrnou. Testovanie farebnosti na okraji papiera, (alebo na zadnej strane skicára) poprípade kartónu vo forme rôznofarebných škvŕn vo farebnom spektre (rozložení farebných tónov miešanej farby do tonality základných farieb), akási skúška zvoleného farebného slovníka /spektra, nazýva on sám s nadsázkou vo svojej internej umeleckej reči ako „denník koloristu“.
Pre Ľudovít Hološku bola kresba na papieri dôležitá od detstva, cez stredoškolskú mladosť, až po akademické nároky na zvládnutie proporcií tela. V transformatívnom vysokoškolskom období na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, teda hlavne ku jeho koncu nabrala však voľný, otvorený charakter, nie ako záznam idey, ale ako záznam ideálneho dialógu medzi autorovým okom/videním, rukou, a farbou, tvarom. To, či bolo toho „ideálneho“ dialógu dosiahnuté, reflektuje autor Hološka až po dokončení tak, že tému, vizuálny vnem opakuje nanovo najčastejšie aj viac ako dekádu, niekedy aj celý svoj maliarsky život. Pri otázkach prečo, odpovedá tak, že po dokončení má pocit, že by to mohol spraviť ešte lepšie. Jeho opakované ťahy ceruzou alebo uhlíkom, možno tušom, belobou, potom vstupovanie farby do výsledku je hlavne „rezonančnou plochou“ pre autora, ako aj pre diváka.

Výstava predstavuje rôzne Hološkove prístupy k tvorbe na papieri, práci s linkou, ceruzou a farbou, ako aj jeho opakované cesty k tvorbe obrazu.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorovi

Životopis

Ľudovít Hološka (* 18. september 1943Jablonica) je slovenský maliar, kresliar, ilustrátor, teoretik obrazu a vysokoškolský pedagóg.
V rokoch 1958 – 1962 absolvoval Školu umeleckého priemyslu, 1962 – 1968 Vysokú školu výtvarných umení, odbor-maľba v Bratislave u prof. Jána Mudrocha, 1990 doc., 1995 sa stal profesorom. V rokoch 1968 – 1974 bol umelcom v slobodnom povolaní, 1974 – 1986 odborným asistentom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Trnava, (1986 – 1988) odborným asistentom na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, (1988 – 2008) odborným asistentom, doc., prof. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, (1994 – 2001) profesor na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, od 2001 prof., prodekan na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2021 ukončil svoju pedagogickú činnosť.
Jeho maľby a kresby sú súčasťou zbierok viacerých verejných galérií (aj v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici), ilustroval viac ako 80 knižných titulov, je autorom výberu textov o výtvarnom umení Vrstvy tvaru (1986), monografie Alexander Ilečko (1998), článkov v periodikách Romboid, Výtvarný život, Profil a i. Člen Spolku výtvarníkov Slovenska. Venuje sa svojej autorskej tvorbe v médiu maľby, kresby, denníkových záznamov, v knižnej ilustrácii. Bol pedagógom mnohých významných umelcov-umelkýň vyštudovaných na Slovensku. Celoživotne sa zaoberá výtvarným videním a znakovými asociáciami v maľbe a obraze. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, písaniu o umelcoch a ich diele. Svojimi textami prispel napríklad do monografie o diele Jána Bergera (RECO, 2014) a Rudolfa Filu (GMB, 2016). Žije a pracuje v Jablonici.

VÝSTAVY:

1974 IV. Výstava členov katedry výtvarnej výchovy PdFUK v Trnave, Trnava
1978 Mladý region ´78 (k 60. výročiu vzniku republiky). Galerie výtvarného umění, Hodonín, Česká republika
1979 (aj 1982, 1983, 1985, 1987, 1990) Celoslovenská výstava kresby. Považská galéria, Žilina
1980 V.medzinárodné bienále maľby 1980. Východoslovenská galéria, Košice
1981 (aj 1982, 1984, 1987) Výtvarný salón. Galéria výtvarného umenia, Prešov
1981 – 1982 Mladé setkání ´81. Galerie výtvarného umění, Hodonín, Česká republika
1982 Obrazy, kresby, grafika, tapiséria. Mestské agitačné stredisko, Senica
1982 Zátišie v slovenskom maliarstve 20. storočia. Slovenská národná galéria, Bratislava
1983 (aj 1986, 1990, 1993, 1995, 1998) I. tienále akvarelu. Novohradská galéria, Lučenec
Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia. Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
1984 VII. Medzinárodné bienále maľby. Východoslovenská galéria, Košice
1988 Nový slovenský obraz. Československý rozhlas, Bratislava
1989 Pedagógovia VŠVU v Bratislave k 40. výročiu jej založenia. Levoča, Spišské múzeum; Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác.
Premeny. Slovenská národná galéria, Bratislava
1990 Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia. Bratislava, Slovenská národná galéria.
1991 Pohľad kresby (Kresba na Slovensku). Považská galéria, Žilina
Stena (Tvorba z prelomu 60. a 70. rokov). Slovenský rozhlas, ART CLUB 60+8, Bratislava
1. výstava pedagógov VŠVU Bratislava (Berger, Csudai, Fila, Fisher, Hološka, Krén, Lindovský, Popovič, Sikora). Galéria Medium. Kurátori Ľ. Hološka, M. Krén, V. Popovič. Bratislava
1993 (aj 1995, 1997, 1999) Bienále knižného umenia. Martin, Turčianska galéria, Martin
1995 Pocta Mikulášovi Galandovi. Dom umenia, Bratislava
1997 Slnovrat – Pocta Vincentovi Hložníkovi. Slovenské národné múzeum, Bratislava
1998 Súčasná slovenská maľba. Dom umenia, Bratislava
1999 Rozpamätávanie 9. Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
2000 Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Slovenská národná galéria, Bratislava
2001 Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku). Slovenská národná galéria, Bratislava
2003 Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985. Slovenská národná galéria, Bratislava
2003 Musica in imagine. Pavilón umeleckej besedy slovenskej, Bratislava
2005 Obzory. Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava
2005 Denné svetlo. Minigaléria Fermas, Slovenská Ľupča
2007 3 x Baltyk. Galeria Forum WSP UMK, Toruň, Poľsko
2007 Maľby. Mestský dom – Kysucká galéria, Čadca
2007 Neskončené rozhovory (spolu s Ľudmilou Hološkovou). Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou, Česká republika
2007 Obrazy. Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť, Maďarsko
2008 Príbeh znaku (Výber z novšej tvorby), Galéria Matičného domu, Martin
2008 Dialógy 008. Galéria u anjela, Kežmarok
2008 Slová, čiary, machule (Pocta trnavskej skupine). Štátna vedecká knižnica, Galéria v podkroví, Banská Bystrica
2009 Záznamy. Kníhkupectvo Bystrický, Holíč
2009 Obrazy. Galéria Lepší svet, Bratislava
2009 Kresby a maľby (zo štyroch desaťročí). Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2012 Pozdrav Jablonici (spolu s Ľudmilou Hološkovou a Šimonom Hološkom). Obecný úrad, Jablonica
2013 Maľba, listy zo skicára, ilustrácie. Galéria v podkroví ZUŠ Senica, Senica
2013 Príbeh znaku. Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra
2014 Maľby, kresby, ilustrácie, texty. Dom umenia, Bratislava
2014 Výber z tvorby. Art Gallery Schűrger. Tvrdošín
2016 Fragmenty, torzá, nokturná a iné. Synagóga, Brezno
2017 Línia, čo vedie. Mestská galéria, Levoča
2018 Malarstwo. Galeria Omega im. Marka Hoffmanna, Toruň, Poľsko
2018 Dnes, včera a predvčerom. Štátna vedecká knižnica, Galéria v podkroví, Banská Bystrica
2019 Dnes, včera a predvčerom 1961 – 2018. Galéria 19, Bratislava
2019 Priateľstvo v Arkádii (spolu s Mieczyslavom Ziomekom). Poľský inštitút, Bratislava
2020 Umenie figúry. MG Art Galéria. Kurátor Milan Mazúr, Považská Bystrica
2020/2021 Zaujatý maľbou. Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
2021 Maľba, kresba. Dom umenia, Piešťany

Monografické publikácie, texty a skladačky o tvorbe Ľ. Hološku:

 • Rozhovor Milana Kolesíka s Ľudovítom Hološkom. IN. Romboid: literatúra, umelecká komunikácia, interdisciplinarita, literárnokritický mesačník. Bratislava: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2021. ISSN 0231-6714.
 • MARKUSKOVÁ, Helena. Ľudovít Hološka : zaujatý maľbou. Nové Zámky: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, 2020. 39 strán, ISBN 9788089330683.
 • LICHNEROVÁ, Rút. Ľudovít Hološka – kresby a maľby (zo štyroch desaťročí). Prvé vydanie. Senica : RECO, 2009. [48] strán. ISBN 9788089462018.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Ľudovít Hološka – Denníky 1967 – 1990. Senica: RECO, 2009. [48] strán. ISBN 9788089462018. [168] strán. ISBN 9788089462001
 • JURÍČKOVÁ, Božena. Ľudovít Hološka: Príbeh znaku. Martin: Vyd. Matice slovenskej, 2006. 111 strán. ISBN 8089208231.
 • Ľudovít Hološka: Obzory. Bratislava: ARTPEX pre Slov. sporiteľňu, 2005. 1 skladačka (nestr.).
 • Ľudovít Hološka: Zorné pole. Spišská Nová Ves: Galéria umelcov Spiša, 2002. Nestr. ISBN 8089081010.
 • Ľudovít Hološka: Slová, čiary, machule. Martin: Turčianska galéria, 2004. 8 strán. ISBN brož.
 • Ľudovít Hološka: Okná a za oknami. Bratislava: [s.n.], 2000. Nestr.
 • Ľudovít Hološka: Zaujatia. Bratislava: Spolok výtvarníkov Slovenska, /1999. Nestr.
 • Ľudovít Hološka: Správa o človeku. 1979-1998. Bratislava: ARTPEX, /1998. Nestr.
 • Ľudovít Hološka: Listy štyrom mestám. Banská Štiavnica: Podsitnianske kultúrne centrum-Slovenské banské múzeum, 1998. Nestr. ISBN 809677574X.
 • PODUŠEL, Ľudovít. Ľudovít Hološka. Bratislava: Tatran, 1984. 52 strán. Galéria mladých ; zv. 10.


Kolektívne publikácie:

 • PIVOVARCSY, Peter. Galéria 19 Výročný katalóg 2015-2019. Bratislava : Galéria 19 n.o., 2020. 157 strán, 2 nečíslované strany. ISBN 9788097261863.
 • Kresba na katedre maliarstva. Bratislava : VŠVU, 1994. Nestr.
 • OČENÁŠ, Ivan (ed.). Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. 121 strán, 3 nečíslované strany. Fenomén osobnosti ; zväzok 7. ISBN 9788089388929.
 • HORVÁTHOVÁ, Mária. Stretnutie : Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska. Bratislava : FO ART, 2016. 87 strán. ISBN 9788089664412.
 • ČARNÁ, Daniela – SLANINKA, Leopold. Umenie Ducha : Návrat súčasného umenia do chrámu. Bratislava : Cathedra, 2015. 107 strán. ISBN 9788089495214.
 • ZAJÍČEK, Štefan. VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Senica : Záhorská galéria, 2014. 96 strán. Spoločné výstavy umelcov Záhoria ; Zväzok 7. ISBN 9788089724031.


Texty Ľ. Hološku o umení:

 • XIII. trienále akvarelu, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, 2019. Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2021. 58 strán. ISBN 9788089525225.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Ján Berger. IN. LETTRICHOVÁ, Xénia – JUROVSKÁ, Michaela. Ján Berger. Senica : RECO, 2014. 239 strán. ISBN 9788089462124. s. 9
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Ján Berger Vis à vis. IN. Profil: súčasného výtvarného umenia = Contemporary Art Magazine. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 2021. ISSN 1335-9770.
 • HOLOŠKA, Ľudovít: Zrazu sme ako stroj, čo vyrába objavy. Cyril Blažo, Martin Kochan: PUBART. IN. Profil: súčasného výtvarného umenia = Contemporary Art Magazine. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2018.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Oslava maľby. IN. MICHALOVIČ, Peter – HOLOŠKA, Ľudovít. Rudolf Fila. Prvé slovenské vydanie. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy; Slovart, 2016. 204 strán. ISBN 9788055623849. s. 129 – 148.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Premeny obrazu. Banská Bystrica: Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici ; 2011. 160 strán. ISBN 9788089462070
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Figuralisti. Martin: Matica slovenská, c2009. 111 strán. ISBN 9788070909539.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Reč obrazu. Senica: RECO, 2008. 79 strán. ISBN 9788096939749(brož.).
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Voľným okom. Martin: Vyd. MS, 2006. 56 strán. ISBN 8089208525(viaz.).
 • HOLOŠKA, Ľudovít – ILEČKOVÁ, Silvia. Alexander Ilečko. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenský Tatran, 1998. 239 strán. Ateliér. ISBN 8022204722.
 • HOLOŠKA, Ľudovít. Vrstvy tvaru /výber z textov. Senica: Jasen, 1997. 130 strán. ISBN 8096755102.
 • Výtvarný život: revue výtvarného umenia. Bratislava: Slovenský fond výtvarných umení, 1988. ISSN 0139-7214.
 • Výtvarný život: revue výtvarného umenia. Bratislava: Slovenský fond výtvarných umení, 1973. ISSN 0139-7214.A

Ohlasy v médiách

RTVS Rádio Regina Západ, Martin Jurčo, 20. 09. 2023 09:49 | Výročia, história
Maliar Ľudovít Hološka má 80 rokov

Teraz.sk, TASR, Záhorácku stenu slávy odhalili v roku 2015, je na nej doteraz 13 koliesok s menami významných rodákov.

Kultura.pravda.sk, TASR 23.09.2023 10:00
Jubilujúcemu Ľudovítovi Hološkovi pripravili výstavy v dvoch galériách súčasne

NaZahorí.sk, 22. septembra 2023 v SenicaTTSK
Výstava a ,,koliesko” na Záhorácku stenu slávy Ľudovítovi Hološkovi z Jablonice

artrabbit.com, 31st October 2023, 12:45
Ľudovít Hološka: Diary of a Colour Artist 22 Sep 2023 – 19 Nov 2023

artfacts.net
Ľudovít Hološka: Diary of Colour Artist

.týždeň, .peter Zajac, 15.december 2023
Priestory Ľudovíta Hološku

TV SEN – Senica, 28. 9. 2023
Profesor Ľudovít Hološka oslávil svoje jubileum dvomi slávnostnými podujatiami:

Výstava - Foto ©Jakub Hauskrecht:

Na stiahnutie

Foto ©Jakub Hauskrecht

Vernisáž

Záhorácka stena slávy:

Krst publikácie:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora