Milan Mikula: PREDOBRAZ – stopové prvky

Milan Mikula: PREDOBRAZ – stopové prvky

Samostatná výstava umelca pri príležitosti jeho životného jubilea.

Autori, titul výstavy: Milan Mikula: Predobraz – Stopové prvky
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
Kurátorka: Mária Beňačková Rišková
Otvorenie výstavy: 9.06. (piatok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy:
09.06. (piatok) 2023 – 23.07. (nedeľa) 2023

Prezentácia katalógu:
Pozývame Vás na prehliadku výstavy a prezentáciu nového katalógu k výstave Milan Mikula Predobraz – stopové prvky
21.7.2023 (Pia) o 17.00
Nový katalóg predstaví kurátorka Mária Beňačková Rišková a autor Milan Mikula.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

O výstave

„Žijeme v súvislostiach, ktorých význam je pre nás bez určitej snahy len ťažko vystopovateľný.“

V súčasnosti nefunkčná časť priestorov výroby granulátu a zvlákňovania bývalej továrne na výrobu umelých vlákien Slovenský hodváb v Senici sa stala dejiskom osobitej akcie výtvarníka Milana Mikulu. Výstava  Predobraz – Stopové prvky  v Záhorskej galérii Jána Mudrocha je prenesením vizuálnych výstupov z tejto akcie, odvrstvených fragmentov nefunkčného a zdevastovaného priestoru, povýšených na objekty umenia. Zámerom je prenesenie atmosféry pôvodného priestoru do priestoru galérie s dôrazom na efemérny charakter pamäte  a na vnímanie neúprosného faktu erózie cez odkrývanie časových nánosov. Milan Mikula zaznamenáva fragmenty, pozostatky, stopy, vrstvy a nánosy priemyselného objektu autorskou metódou ich snímania a odkrývania. Vytvára akýsi záznam života (alebo obdobia funkčnosti) daného objektu formou odvrstvovania vybraných častí stien, podláh a zaujímavých výsekov z priestoru metódou „archeologického“ odkrývania naukladaných „kultúrnych vrstiev“.

„Objekty sa prenesením stávajú samostatne žijúcimi abstraktnými, poloabstraktnými obrazmi (predobrazmi). Neúprosný proces erózie pokračuje na nich samotných.“

Akcia Milana Mikulu nesie v sebe prvky recesie, na jednej strane je absurdnou polemikou s hromadením produktov či zážitkov a úvahou o budovateľskom megalomanstve a pseudopokroku postavenom na vyprodukovaní čoraz väčšieho množstva výrobkov „nevyhnutne“ potrebných na prežitie a plnohodnotné precítenie života. Na druhej strane sa zaoberá syzifovskou snahou vygenerovať a zachovať čo najviac zo stôp, ktoré po sebe zanechávame. Ich výber však nie vždy reprezentuje situácie a objekty hodné zachovania a vážnosti a naopak vyzdvihuje komerčné, bulvárne aktivity a produkty.

„Základnou a zaručenou súčasťou a vyústením evolúcie je erózia.“

Milan Mikula, Mária Beňačková Rišková

 

K výstave bude vydaná publikácia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorovi

Milan Mikula

Milan Mikula je univerzálnou osobnosťou, výtvarníkom známym na viacerých „scénach“ – na scéne vizuálneho umenia, grafického dizajnu i scénografie. V jeho tvorbe nachádzame náročné filozofické témy, venuje sa otázkam bytia, prežívania v rôznych civilizačných situáciách. Skúma hodnoty sveta a ich posuny, nachádza ich v komunikácii, ilúzii a v neustálej premene. Tieto motívy sa vyskytujú vo všetkých prvkoch Mikulovho diela, v ktorom kniha nie je len knihou, je aj rébusom a výtvarné dielo pôsobí v prostredí, kam ho Mikula umiestni, zároveň provokatívne i neoddeliteľne.

Miestom jeho inštalácií sa často stávajú opustené priestory, továrenské veže, nefunkčné cirkevné objekty, rád pracuje s už existujúcou kulisou „skutočného sveta“. Tieto témy a prostredia často odľahčuje komicko-absurdnými prvkami a vstupom performance a akcie. Neobáva sa tvorivo použiť klišé, motívy a témy, ktoré sú súčasťou kultúrnej výbavy človeka z nášho regiónu, jeho generácie a premýšľajúceho človeka vôbec.
(Mária Beňačková Rišková)

Milan Mikula sa narodil 9. 6. 1963 v Skalici. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednom odbornom učilišti polygrafickom Bratislava, 1995 – 1997 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Prof. Ľubomír Longauer, Prof. Juraj Bartusz).

V roku 1991 začal spolupracovať ako scénický výtvarník s dramaturgičkou a režisérkou Annou Gamanovou a divadelnými súbormi M – divadlo, Zádrapky Senica a divadlom Korbáč Myjava.

Od roku 1992 sa ako spoluautor zúčastňoval na organizácii a realizácii projektu ETUD (experimentálna tvorivá umelecká dielňa).

V roku 1997 spolu s Jozefom Jagušákom založili reklamnú agentúru a grafické štúdio RECO v Senici.

V rokoch 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 a 2006 navrhol vizuálny štýl festivalu Divadelná Nitra. V rokoch 1998 a 2006 získal ocenenia v súťaži „Najkrajšie knihy Slovenska 97“ a v roku 2001 mu bola udelená Cena Slovenskej národnej knižnice, na 4. Bienále knižného umenia v Martine.

V rokoch 2000 – 2013 spolupracuje s režisérom Dušanom Vicenom pre divadlá DISK Trnava, SKRAT Bratislava a Štátne divadlo Košice.

V roku 2003 realizoval vizuálny štýl medzinárodnej výstavy Trienále plagátu Trnava. V rokoch 2003 a 2009 získal čestné uznanie v súťaži Národná cena za dizajn, pričom v roku 2009 realizoval aj vizuálny štýl súťaže. V roku 2005 navrhol vizuálnu identitu osláv 100. výročia firmy Grafobal Skalica, za ktorý získal viacero ocenení doma i v zahraničí.

Zrealizoval 30 samostatných výstav v galériách a alternatívnych priestoroch na Slovensku (GJK, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava, Kunsthalle Bratislava, Galéria Priestor, Bratislava, Umelecká beseda Bratislava,  Galéria 13m3, Bratislava, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, Záhorská galéria Senica).

Zúčastnil sa na vyše 60-tich kolektívnych výstavách súčasného umenia a grafického dizajnu doma i v zahraníčí (Palac Sztuki, Krakov, Poľsko, Centro Cultural Alfreda Krausa, Madrid, Španielsko, Bienal Internacional del Cartel en México, Mexiko, Wallensteinplatz, Viedeň, Rakúsko, Slovenská národná galéria, Bratislava, Krajská galéria výtvarného umenia, Zlín, Česká republika, Československý pavilón, Benátky, Taliansko, The Korea Foundation, Soul, Južná Kórea, Künstlerhaus, Viedeň, Rakúsko).

Venuje sa tvorbe objektov, inštalácií, environmentov, performance, scénografii a grafickému dizajnu.

Samostatné výstavy:
1991 – VÝSTAVA, spolu s R. Tokošom a M. Nogom, RKS Senica
1992 – OBJEKTY, RKS Senica
1993 – QUO…, Jezuitský kostol Skalica
1994 – PRECHODNÉ OBDOBIE, RKS, ZUŠ a exteriéry mesta Senica
SME OSPALÍ, plagátovacie plochy, Senica
LABYRINT, exteriér, Senica
1995 – KULT – KULTÚRA, spolu s M. Kvetánom a J. Dudášom, Mestská knižnica Piešťany
A BOLO SVETLO, plagátovacie plochy, Senica
VYPUSTENÁ GALÉRIA, Záhorská galéria Senica
RECYKLOVANÁ ESTETIKA, RKS Senica
1997 – KOMUNIKÁCIA, exteriéry, Bratislava, Senica
1998 – VPRAVO, VĽAVO ROVNO, SPÄŤ, Záhorská galéria Senica
PAT, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
1999 – KOMUNIKÁCIA – KONTEXT, Umelecká beseda Bratislava
2000 – ARIADNINA NIŤ BOLA ZARUČENE ŽLTÁ, Záhorská galéria Senica
PLOCHA, spoluautori: M. Rišková, R. Paršo, J. Balogh, V Kettu, Trojičné nám. Trnava
2001 – DEKOMPRESIONIZMUS, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
2002 – PRIESTOR, Galéria Priestor, Bratislava
2004 – 2M POSTER, Generálny konzulát SR, Kraków
2005 – PRODUKT, Selfstorage, samoobslužný sklad, Bratislava
2006 – KONTEXT, Galéria ZUŠ, Senica
2007 – PRIESTOR, EXPANZIA – ATROFIA, Galéria 13m3, Bratislava
2008 -PREDOBRAZ/PODOBRAZ, Galéria FreeDom, Báhoň, 2008
2009 – ARELA, GJK, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava
2011 – DUEL, Galéria Sumec, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava
2012 – PREDOBRAZ, Topografia kontextov, Galéria na prízemí ZUŠ, Senica
2013 – PREDOBRAZ, Archeológia nánosov, súkromný byt, ulica J. Kráľa, Senica
OTVORENÝ ATELIÉR, firma RECO s. r. o., Senica
2015 – DIELO, PREDOBRAZ, Latentná rekapitulácia štýlov, Kunsthalle Bratislava
2021 – DISOCIÁCIA, GJK, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava

Kolektívne výstavy:
1989 – ZELENÁ VÝSTAVA, MsKS Skalica
1991 – VÝTVARNÁ DUBNICA, Dom kultúry Dubnica n. Váhom, čestné uznanie
1992 – VÝTVARNÁ DUBNICA, Dom kultúry Dubnica n. Váhom, cena
ETUD, Šaštín Bobogdány
1993 – VÝTVARNÁ DUBNICA, Dom kultúry Dubnica n. Váhom, čestné uznanie
ETUD, Skalica
1994 – ETUD, Liptovský Mikuláš
1. Stretnutie /Umelci Záhoria/ Záhorská galéria Senica
1996 – LETAVY, Rimavská Sobota
ETUD, Martin
1997 – VAŇKOVKA, Brno
TRMA VRMA, Nový Jičín
TRIENÁLE PLAGÁTU, Trnava
BIENÁLE KNIŽNEJ TVORBY Martin
MEDZI, Skalica
1998 – ATELIÉR 202, Galéria Médium Bratislava
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA, Bibiana, Bratislava
1999 – BIENÁLE KNIŽNEJ TVORBY, Martin
POSTEERRA INCOGNITA, Galéria Pod reka, Krakov, Poľsko
III. STRETNUTIE / UMELCI ZÁHORIA, Záhorská galéria Senica
2000 – BIENÁLE KNIŽNEJ TVORBY, Trenčín
TRIENÁLE PLAGÁTU, Trnava
TRAINING rýchlik Čingov, Bratislava – Košice a späť
2001 – BIENÁLE KNIŽNEJ TVORBY, Martin
100 ROKOV STUPIDESIGNU, Galéria Pod reka, Krakov, Poľsko
100 ROKOV STUPIDESIGNU, Galéria Buryzone, Bratislava
2+3D, Galéria Pod reka, Krakov, Poľsko
NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Slovenské technické múzeum, Bratislava
2002 – 101 ROKOV STUPIDESIGNU, Galéria Buryzone, Bratislava
2003 – TYPE YOURSELF, Galeria Sito, Krakov, Poľsko
FESTIVAL PLAKATU, Palac Sztuki TPSP, Krakov, Poľsko
STADT IN SICHT, Künstlerhaus, Viedeň, Rakúsko
MOHLA BY TO BYŤ GALÉRIA PANORÁMA, 24 hodinová výstava, Bratislava
NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Slovenské technické múzeum, Bratislava
POMORAVIE, Záhorská galéria, Senica
2004 – SLOVENSKÝ PLAGÁT, Centro Cultural Alfreda Krausa, Glorieta Pradera de Vaquerizas, Madrid, Španielsko
METRO, Galéria Priestor, Bratislava
IV. STRETNUTIE / UMELCI ZÁHORIA, Záhorská galéria Senica
BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO, Mexiko, Mexiko
2005 – DESIGN : SLOVAKIA : 05, Designzone Looshaus, Viedeň, Rakúsko
ADD ON, Wallensteinplatz, Viedeň, Rakúsko
MARKET, Stará tržnica, Bratislava
DESIGN DAYS 2005, Výstavisko Fairground Incheba Expo, Bratislava
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA zo zbierok Záhorskej galérie, Záhorská galéria, Senica
2006 – NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA, Bibiana, Bratislava
RUNAWAY, Galéria Space, Bratislava
2007 – PERSPEKTÍVY, Záhorská galéria, Senica
NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Satelit, Bratislava
2008 – SENICA>PULTUSK, Galéria 4 svetových strán, Pultusk, Poľsko
2009 – ILÚZIA PRIESTORU / POKUS O NOVÉ ČÍTANIE, Nitrianska galéria, Nitra
V. STRETNUTIE / UMELCI ZÁHORIA, Záhorská galéria Senica
NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Galéria Cvernovka, Bratislava
ŠIESTY ZMYSEL DIVADLA Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989, Slovenská národná galéria, Bratislava
2011 – VI. NOVÝ ZLÍNSKÝ SALON 2011, Spoločná přehiadka súčasného českého a slovenského umenia,
Krajská galéria výtvarného umenia, Zlín, Česká republika
MAPY / MAPS, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
NULTÉ ROKY, Dom umenia, Bratislava
2012 – BIENÁLE ARCHITEKTÚRYBENÁTKY,
Asking architecture, Československý pavilón, Benátky, Taliansko
2013 – VI. STRETNUTIE / UMELCI ZÁHORIA, Záhorská galéria Senica
2014 – TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA NA SLOVENSKU, ZAČALO TO CYRILOM A METODOM, Výstavný a informačný bod SCD SATELIT, Bratislava
2015 – TRIENÁLE PLAGÁTU, Trnava
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, Galéria Satelit, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
aPOSTERIORI, Galéria Slovenského inštitútu, Varšava, Poľsko
2016 – SLOVENSKÉ DIVADELNÉ PLAGÁTY (PO ROKU 1989), The Korea Foundation, Soul, Južná Kórea

Ocenenia:
1998 Ocenenie v súťaži „Najkrajšie knihy Slovenska 97“ za almanach Poézia na pomedzí
2001 Cena Slovenskej národnej knižnice, za komplexné riešenie knihy S. Chrobákovej Na hranici jazyka, 4. Bienále knižného umenia Martin
2003 Čestné uznanie v súťazi Národná cena za dizajn za vizuálne riešenie medzinárodnej výstavy Trienále plagátu Trnava.
2006 Ocenenie v súťaži „Najkrajšie knihy Slovenska 2005“ za knihy Marián Hatala; Životopis každodenností a Karol Maliňák; Miroslav Ksandr.
Gold Pack 2006, v kategórii prototypy a funkčné obaly a za kolekciu obalov Darčekový set 100. výročie.
Zlatá pečať Zväzu polygrafie na Slovensku za publikáciu: Grafobal 100 rokov.
2007 World Star Award for Packaging za obal na darček pri príležitosti osláv 100. výročia skalického Grafobalu (spolu s Ľubicou Šimovcovou)
2009 Uznanie v súťazi Národná cena za dizajn za korporátnu identitu kampane Trnava hlavné mesto európskej kultúry
2015 Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja na medzinárodnom Trienále plagátu v Trnave

Scénografická tvorba:
1991 Ivan Štrpka, Eloardo Sanquinetti: TRAUMDEUTUNG, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, divadlo Zádrapky Senica
1992 Brian Patten, Roger Gough, Adrian Henri: EPIFÁNIE, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, divadlo Zádrapky Senica
1993 José Triana: NOC VRAHOV, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, M divadlo Senica
V. Jerofejev: MARTIN – MYJAVA, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, Okena Theatre Myjava
Maurice Metterlinck: SLEPCI, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, ETUD Skalica
1994 V. V. Jerofejev: KOMTUROVE KROKY, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, divadlo Korbáč Myjava
1996 Fernando Arrabal: CESTA DO TARU, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, M divadlo Senica
1997 Kurt Vonegut: GROTESKA, réžia a dramaturgia Anna Gamanová, divadlo Korbáč Myjava
2000 Dušan Vicen, Vlado Janček: GENIÁLNA EPOCHA PODĽA SCHULZA, réžia Dušan Vicen, dramaturgia Vlado Janček, divadlo DISK Trnava
2003 Dušan Vicen: KAUZA BVLGAKOF, réžia Dušan Vicen, divadlo DISK Trnava
2005 Dušan Vicen, Vlado Janček: PADESÁTKA, réžia Dušan Vicen, dramaturgia Vlado Janček, divadlo DISK Trnava
2013 Aristofanes, LÝSISTRATA, réžia Ivan Fodor, Záhorácké divadlo, Senica
Dušan Vicen, SILUET B MOL, réžia Dušan Vicen, dramaturgia Martin Gazdík, Štátne divadlo Košice
Dušan Vicen, VNÚTRO VNÚTRA, Paralelné životy, réžia Dušan, Divadlo SKRAT, Bratislava
Mikuláš Hoblina Šahanský, KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK, réžia Iveta Ditte Jurčová, dramaturgia Michal Ditte, Divadlo Pôtoň, Bátovce

Ohlasy v médiách

TV SEN, 19.6.2023, Seničan Milan Mikula vystavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha:

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Na stiahnutie

Oľga Bartošíková: Zátišie s pohárom, 1976, olej, plátno, 114,0 x 92,0 cm,  M 134
Zo zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

Uvedenie publikácie:

Vernisáž

Nová publikácia

Krst publikácie

Výstava

Výstava foto Bohumil Králik:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora