Milan Mikula: PREDOBRAZ – stopové prvky

Milan Mikula: PREDOBRAZ – stopové prvky

Autori, titul výstavy: Milan Mikula: PREDOBRAZ – stopové prvky
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica
Kurátorka: Mária Beňačková Rišková
Otvorenie výstavy: 9.06. (piatok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy:
09.06. (piatok) 2023 – 23.07. (nedeľa) 2023

O výstave

Samostatná výstava vizuálneho umelca Milana Mikulu, ktorý pochádza z regiónu, v Senici dlhodobo žije a za poslednú dekádu sa zúčastňoval prevažne kolektívnych výstav v regionálnych galériách, ako aj v rôznych alternatívnych priestoroch. Výnimkou bola samostatná výstava v Kunshalle Lab v roku 2015 s názvom PREDOBRAZ – latentná rekapitulácia štýlov (kurátorka Mária Beňačková Rišková). Výstava bude mať čiastočne retrospektívny charakter, do ktorej autor prispeje novou tvorbou. Výstava bude multimediálna – jej obsah budú tvoriť videoprojekcie, inštalácie, zo zbierok galérie budú použité fotografie zachytávajúce záznamy performatívnych podujatí z tzv. nultých rokov 21. storočia a rovnako budú vystavené abstraktné obrazy, ktoré galéria za posledné roky získala kúpou či darom do svojho zbierkového fondu. Prínos projektu spočíva v komplexnom zmapovaní tvorby autora, ktorý sa na scéne vizuálneho umenia pohybuje presne 3 dekády. A to formou výstavy, publikácie a odborných textov. Zaradí sa tak do približne desiatky výtvarníkov z regiónu Senica – Myjava – Skalica, ktorých význam a umelecký vplyv prekročil hranice regiónu.

Výstava reaguje na efemérnosť hmotného sveta, jeho eróziu a neustále morfovanie. Ide o archeológiu, pátranie po súvislostiach a koreňoch, o hľadanie kauzality. Autor definuje a vyzdvihuje vybrané fragmenty do pozície umeleckého diela.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

O autorke

Oľga Bartošíková
* 18. augusta 1922 v Holíči, žije a tvorí v Bratislave

1945 — 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v maliarskom ateliéri profesora Jána Želibského.
1958 s maliarkami Jarmilou Čihánkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou založili Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1966
1995 — 2002 bola predsedníčkou Slovenskej výtvarnej únie.
V súčasnosti je členkou Slovenskej výtvarnej únie — Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.
Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe — komornej maľbe a kresbe, v 60. — 80. rokoch realizovala diela v architektúre na Slovensku a v Čechách.
Diela Oľgy Bartošíkovej sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií a mnohé sú súčasťou súkromných zbierok.

Samostatné výstavy – výber

1963  Obrazy a kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1970  Obrazy, objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1981  Výber z tvorby, Mestský dom kultúry, Holíč
1987  Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
2004  Výber z tvorby, Záhorské múzeum, Skalica
2006  Výber z maliarskeho diela, zámok, Holíč
2013  Obrazy (1957 — 2013), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica; Mestský úrad, Holíč; Galéria Jána Koniarka, Trnava
           Oľga Bartošíková Šesťdesiate roky, Galéria Sala terrena, Prezidentský palác, Bratislava
2014  1963 — 2013, Dom umenia, Bratislava.

Kolektívne  výstavy – výber:

1958  Výstava mladých, Brno
1959  IV. prehliadka československého výtvarného umenia, Praha– Prvá výstava Skupina 4, Bratislava
1963  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Praha
1966  Súčasné slovenské výtvarné umenie, Bratislava, Sopoty, Poznaň (Poľsko)
           Tretia výstava Skupiny 4, Špálova galéria, Praha
           Tretia výstava Skupiny 4, Galéria Cypriána Majerníka,Bratislava
1968  Slovenskí umelci v Galérii D, Praha
           Výstava súčasného umenia, Gladbach (vtedy Nemecká spolková republika)
1969  I. bienále maľby, Košice
1970  Polymúzický priestor I. Socha — objekt — svetlo — hudba, Piešťany
1976  III. medzinárodné bienále maľby 1976, Košice
1981  Zátišie v slovenskej maľbe, Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1987  Umelci Záhoria, Kysucká galéria, Čadca
1991  Nová figurácia, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava
1994  II. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2006  Bienále voľného výtvarného umenia 2006, Dom umenia, Bratislava
2018  SKUPINA 4 1958 – 1966, Galéria Mesta Bratislava

Viac informácií nájdete na www.olgabartosikova.sk

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR,10. augusta 2022 13:14
V Záhorskej galérii sprístupnia výstavu obrazov Oľgy Bartošíkovej

Kultura.pravda.sk,Pravda, kul 09.08.2022 14:00
Takmer storočná maliarka predstaví svoju tvorbu v Záhorskej galérii

Noviny TV JOJ, 20.08.2022
Mimoriadne jubileum

Nový čas, nezávislý denník, 22.8.2022:
Maliarka Oľga Bartošíková oslavuje storočnicu: So štetcom si rozumie doteraz! Aha, akú krásu tvorí

TV SEN – Senica, 23. 8. 2022
Akademická maliarka Oľga Bartošíková vystavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha:

Na stiahnutie

Oľga Bartošíková: Zátišie s pohárom, 1976, olej, plátno, 114,0 x 92,0 cm,  M 134
Zo zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

Vernisáž

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora