František Bohunický: rest/less

Výstavný projekt rest/less je prierezom tvorby sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorý sa programovo pohybuje na poli klasického sochárstva s parciálnymi presahmi smerom k interaktívnym objektom. 

František Bohunický: rest/less

Autor, titul výstavy: František Bohunický: rest/less
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátor: Filip Krutek
Otvorenie výstavy: 9.8.2019 (piatok) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 9.8. (piatok) – 29.9. (nedeľa) 2019

O výstave

Ide v poradí o autorovu tretiu samostatnú výstavu, avšak najkomplexnejšiu z pohľadu rozsahu prezentovaných prác. Ambíciou projektu nie je podať ucelenú správu o vývoji jeho doterajšieho výtvarného jazyka. Snaží sa ukázať výtvarný proces ako introspektívny akt, v ktorom jednotlivé témy, motívy a žánre autor chápe ako individuálne aj kolektívne, neustále aktualizované symptómy každodenného života. Následne ich uchopuje ako ideové prefabrikáty, čím sa socha v jeho podaní stáva niekedy organickou, inokedy tvarovo exaktnou konštrukciou pre daný význam. Tento princíp definuje koncepciu výstavy prostredníctvom jednotlivých okruhov bez chronologickej postupnosti, či striktného časového ukotvenia.

Názov výstavy v sebe kumuluje dva tvorivé autorské princípy. Na jednej strane nepokojná, neustále rozvažujúca povaha autora (restless), na strane druhej deficit odpočinku (rest less) ako výsledok manuálnej práce a rodičovských povinností. Tieto (ne)umelecké aspekty definujú autorovu individuálnu mytológiu, ktorá je zreteľná ex-post, teda nie programovo ako ideový rámec. Konfrontuje ju so súčasnou názorovou uniformitou, vykalkulovanou (ne)autenticitou skrývajúcou sa za koncept, pričom ako nástroj využíva klasické sochárske tvaroslovie založené na lapidárnych formách a kvalitnom technickom prevedení. Socha v prípade Františka Bohunického teda predstavuje prostriedok konzervovania vlastnej pamäťovo – časovej osi s výraznými prvkami sebairónie, avšak nie v podobe nezúčastneného nosiča idey, skôr naznačuje možnosti kreovania súčasných archetypálnych sochárskych foriem.

Napriek voľne definovanej koncepcii výstavy je možné vysledovať jednotlivé, skôr formálne sa odlišujúce okruhy. Tieto stoja v podobe akéhosi indexu v zmysle ukazovateľa nestálych hodnôt v pomere k určitému počiatočnému / základnému stavu. Ide o nasledovné okruhy:

  1. Neoklasická figurácia – motívy ľudských figúr aktualizované o symboly, či logotypy ako reflexie súčasnej doby, nadobúdajú charakter špecifických ikonografických tém (Moje pravidlá, Chyba výchovy, Pomník každej doby,…).
  2. Hmotovo – objemové štúdie – vizualizácia partnerských, medziľudských a rodinných vzťahov formou ich abstrahovania do podoby geometricko – konštruktivistických foriem (Ego, Transformácia rodiny,…)
  3. Komorná plastika – malé formáty, štúdie, rekonfigurovateľné diela s témou sexuality, rodiny a výchovy ( Zapadačka, Army family, Čierne dni,…)
  4. Interaktívne diela – sociálne a národne-kritické témy. Diela určené pre priamu intervenciu návštevníka výstavy (Slovensko slovákom, Buchar,…).

Záverečným (meta)okruhom výstavy je ironizujúci enviroment, štylizovaný „ateliér“ autora, ktorý prezentuje prvky bežnej domácnosti, postprodukčne dotvorené autorským zásahom, v ktorom pracuje s kresebnými návrhmi svojich detí. Symbolicky tak uzatvára výstavu Františka Bohunického v polohe „cynického“ dizajnu, ktorý autor kreuje vo výnimočných chvíľach odpočinku (finally rest ).

Filip Krutek 

Mgr. art. František Bohunický (*1983)

Vzdelanie:
2008 – 2010 VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo, ateliér doc. Jána Hoffstädtera        
2004 – 2008 VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo, ateliér prof. Juraja Meliša
2003 – 2004 AVU v Banskej Bystrici, odbor sochárstvo

Výber z výstav:

2018 Deforma, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2017 Socha a objekt, Bratislava, Grassalkovichova záhrada
2016 Socha piešťanských parkov, Galéria Fontána
2015 Varuj!, City surfer office, Praha 2015, autorská výstava s Martinom Piačekom
2014 Guláš, Galéria Statua, Bratislava. Výstava absolventov sochárskeho ateliéru prof. Juraja Meliša
2014 2 zo 17, Galéria Statua, Bratislava, autorská výstava s Jurajom Rattajom
2014 Trenčín 2014 – socha, GMAB Trenčín, kolektívna výstava slovenskej komornej plastiky
2013 Visual inspiration and personal quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere, kolektívna výstava súčasného slovenského umenia
2010 Sochy, Fine Art Gallery, Bratislava, samostatná výstava

Na stiahnutie
Fotogaléria
Vernisáž

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora