Vojtech Kolenčík a absolventi: Medzi bielou a čiernou II.

Vojtech Kolenčík a absolventi: Medzi bielou a čiernou II.

Autor, titul výstavy: Vojtech Kolenčík a absolventi: Medzi bielou a čiernou II.
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátorka: Veronika Trnečková
Otvorenie výstavy: 20.10.2020 (utorok) o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 20.10. – 25.11.2020

O výstave

Kolektívna výstava Vojtech Kolenčík a absolventi: Medzi bielou a čiernou II. v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici prezentuje tvorbu tridsiatich štyroch výtvarníkov. Zastúpení autori a autorky Tero Abaffy, Martina Albrechtová, Zuzana Barutová, Iveta Bencová, Mário Birmon, Slávka Brezinová, Diana Čižmárová, Veronika Čmaradová, Eva Čarnoká, Lukáš Freytag, Gabriel Gyenes, Veronika Holaňová, Katarína Hutníková, Katarína Knežníková, Eliška Kovačíková, Lívia Kožušková, Martin Kráľ, Branislav Kristín, Miriam Kulacsová, Róbert Kužidlo, Alžbeta Malcová, Kristína Mesárošová, Svätopluk Mikyta, Jakub Milčák, Kleopatra Muchová, Andrea Ondis, Eva Mária Ondová, Juraj Poliak, Attila Rózsás, Paulína Rypáková, Silvia Sekelová, Veronika Trnečková a Matúš Vysocký pochádzajú z rôznych generácií no ich spoločným menovateľom je absolvovanie štúdia v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Výstave predchádzala prezentácia diel na jar 2020 v Pisztoriho paláci v Bratislave. V Záhorskej galérii sa rozsah výstavy zmenil pribudnutím diel najnovších absolventov.

Názov výstavy odkazuje na rozhranie medzi dvoma pólmi, čím sa poukazuje na širokospektrálnosť projektu. Súčasne sa pojmami biely a čierny familiárne nazývajú ateliéry voľnej a farebnej grafiky, ktoré sú odvodené od výzoru priestorov. Študenti si samostatne volia, v ktorom z nich budú pracovať. Ku ktorému z nich patrili, je ďalej rozpoznateľné v ich tvorbe.

Výstava v priestore Záhorskej galérie Jána Mudrocha predstavuje výber výtvarných prác z aktuálnej tvorby absolventov spoločne s tvorbou Vojtecha Kolenčíka. Diela vystavujúcich umelcov sú prezentované v troch skupinách. V prvej sú predstavené práce vytvorené grafickými technikami ako linoryt, serigrafia, akvatinta. V druhej sa autori a autorky vyjadrovali prostredníctvom maľby, kresby, objektu a inštalácie. V tretej skupine sú predkladané ilustrácie a animácie, ktoré svojím stvárnením smerujú ku grafickému dizajnu. Grafický princíp je viditeľný v každom diele, mení sa iba forma prezentácie. Divácky atraktívne môže byť sledovanie týchto troch skupín popri sebe. Autori sú zástupcami viacerých generácií, diela etablovaných umelcov tu vzájomne komunikujú s tvorbou najmladších absolventov. Výstavný projekt sa tak stáva súhrnom diel absolventov troch desaťročí. Ak aplikujeme heslo „Čo chceme nájsť, to nájdeme“ na tvorbu tzv. „Kolenčíkovcov“, evidentné je v nájdení si vlastnej cesty. Podporenie tejto snahy môžeme vnímať za jeden z najdôležitejších odkazov Vojtecha Kolenčíka ako pedagóga na VŠVU.

Autori a autorky prostredníctvom maľby, kresby, animácie, videa, digitálnej maľby a ilustrácie, objektov a inštalácií narábajú s motívmi súčasného človeka, symbolizmu, mytológie, písma a heslovitosti, portrétu a tiež riešia vlastnú identitu. Predstavené sú práce s prítomným gestickým, abstraktným, expresívnym, ale aj poetickým charakterom. V niektorých dielach sa objavujú prvky kritiky na spoločnosť, iné sú naopak abstraktným vyjadrením hľadania či rovnováhy. U vystavujúcich absolventov je vnímateľný silný individualizmus. Rozmanitosť vystavených diel je dôkazom dôrazu, ktorý Vojtech Kolenčík kládol na slobodu vo výtvarnom prejave u svojich študentov.

Veronika Trnečková

kurátorka

Odozva v médiách
Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora