Patrik Ševčík Kríza

Patrik Ševčík: Kríza

Svetelný nápis MORAL MISERY v špecifických priestoroch Galérie nad schodiskom.

Vystavujúci autor: Patrik Ševčík
Názov výstavy: Kríza
Kurátor: Róbert Makar
Sprístupnenie výstavy: 28.01.2022 (piatok) od 13.00 hod.
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Trvanie výstavy: 28.01. (piatok) – 5.06. 2022 (nedeľa)

Galéria nad schodiskom je názov nového výstavného priestoru v Záhorskej galérii J. Mudrocha. Ide o miesto improvizované a dočasné. Na jeseň 2022 pravdepodobne pôjde do rekonštrukcie baroková kaplnka na 1. podlaží a o pár mesiacov skôr (možno i neskôr) sa začne realizácia adaptácie podkrovia na výstavné účely. Takže približne na rok–dva budú výstavné priestory Záhorskej galérie opäť oklieštené.

Galéria nad schodiskom tak bude dočasne pokrývať potreby výtvarníkov. A to až do ukončenia plánovaných rekonštrukcií. Približne v dvoj-trojmesačných intervaloch sa v nej po jednom odprezentujú vizuálni umelci dielom (alebo cyklom diel), ktoré majú presah k svetelnému umeniu – tzv. light-art. Celý priestor pivnice musí z bezpečnostných a hygienických dôvodov zostať do realizácie celkovej vlhkostnej sanácie objektu a do úpravy podlahy pre verejnosť zatvorený.

O výstave

Patrik Ševčík prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch akejkoľvek spoločenskej krízy. Neónový nápis svojim obsahom redefinuje diskusiu o predtuche morálnej mizérie prítomnej v emocionálnom zvládaní reakcií na hodnotenia morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet podporí v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže obnoviť svoj seba-obraz.

Svetelný nápis MORAL MISERY vťahuje do významovej roviny celý priestor Galérie nad schodiskom. Schody dostavajú význam zúčastneného objektu. Majú výpovednú hodnotu a sú priamou súčasťou diela. Je to situácia – pozícia rekontextualizácie priestoru pri používaní autentických tvorivých princípov.

Svojou činnosťou Patrik Ševčík dokazuje, že má priamy kontakt s diskurzívnym myslením, teoretizujúcimi či filozofujúcimi konštrukciami a kritickým myslením podporeným zaujímavo, systematicky a dlhodobo kultivovanou erudíciou. Je to činnosť, ktorú tiež nazývame ako konceptuálne ucelené pôsobenie na vizuálnej scéne.

Tematicky reaguje na súčasnú komplikovanú a premenlivú situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej krízy, v ktorej sa zneisťujú zaužívané hodnoty, pojmy a hranice kategórií. Jeho tvorbu možno chápať ako spochybňovanie predstavy o možnosti komplexného ovládnutia prostredia cez jeho opis a kategorizáciu.

Všadeprítomné zneisťovanie našej reality je téma, ktorou sa Ševčík zaoberá od počiatku svojej tvorby. Kriticky a naliehavo sa vyjadruje k našej civilizácii, poukazuje na mnohé chyby v systéme, kde nežijeme v izolácii, ale žijeme v previazanosti.

V druhom … treťom pláne nám Ševčíkové dielo kladie otázku: Akú úlohu zohráva téma katastrofy alebo predtuchy, že by sa niečo také mohlo stať v tvorivom živote? Dá sa povedať že zánik a blízkosť problémov v nás aktivuje pozitívne sily, svetelnú energiu a celkovo vitalitu – chuť žiť a zobrazovať?

Svetelný nápis MORAL MISERY v špecifických priestoroch Galérie nad schodiskom provokuje pohyb a protipohyb myslenia o hodnotách a postojoch.

Róbert Makar

doc. Patrik Ševčík, ArtD.
(*1974, Nitra), žije v Banskej Bystrici
Od r. 2009 bol odborným asistentom na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici
Od 2019 je vedúcim Katedry grafiky FVU AU v Banskej Bystrici

Štúdium:
2006–2009 – doktorandské štúdium, Katedra grafiky Doc. I. Benca, AU v BB
2004–2006 – Akadémia Umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra grafiky,
Voľné výtvarné umenie                         
1999–2004 – Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta:
Výtvarná výchova – Pedagogika

Študijné pobyty  
Február– jún 2005 – Akadémia sztuk pięknych vo Varšave, Katedra grafiky,
Ateliér multimédiií (prof. Wieczorek)

Kolektívne výstavy (výber)
2021 – ARCHÉ / Architecture of Universe, GAD Benátky (IT)
2021 – Art Talent Fair, Padova (IT)
2021 – C_Z_S_K_1_3_2_1, Dům umění, Opava
2021 – Trienále umenia knihy, Považská galéria, Martin
2021 – Trienále portrétu, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský MIkuláš
2020 – Malamegi art Lab 17 (IT)
2019 – Podoby slobody, Nitrianska galéria, Nitra
2019 – SCREENING, GASK, Kutná hora, CZ
2019 – GREY ZONE, Elektrownia, Czeladz, Katowice, PL
2019 – Núdzový stav, Umelka Bratislava
2019 – SilksCREAM, Umelka, Bratislava
2019 – 4 GLOBAL PRINT, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – 9th Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – Rational vs. Intuitive, Etihad Modern Art Museum, Abu Dhabi
2017 – COPY 20 RIDE, Nitrianska galéria, Nitra
2016 – 3. Trienále umenia knihy, Turčianska galéria, Martin
2015 – IN/VISIBLE, 3. Medzinárodné bienálekresby a grafiky, Győr, Maďarsko 2015.
2013 – Se_lekcia v podzemí, Východslovenská galéria, Košice
2013 – Visual Inspiration & Personal Quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere
2012 – DELETE, umenie a vymazávanie, SNG, Bratislava
2011 – Súčasná slovenská grafika 17, SSGBB, Banská Bystrica
2008 – Nový Zlínsky salón 2008, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
2007 – Heterotopia knižnica. Netradičný výstavný projekt, ŠVK Banská Bystrica
2007 – 1469 m3 / 8 m 3 /Maribor – Slovinsko
2007 – (ne) MOC/ (sub) DOMINANCIA, Stredoslovenská galéria, B.Bystrica 

Samostatné výstavy
2011 – Svedomie, Billboart, GJK, Trnava
2010 – REFLUX, Galerie TIC, Brno, CZ
2009 – Patrik Ševčík Hand made, Nitrianska galéria
2009 – Patrik Ševčík P.S. Galéria Medium, Bratislava
2008 – Patrik Ševčík P.S. Považská galéria umenia, Žilina
2007 – patrik ševčík No.9: What next ´07 /Maribor – Slovinsko/

Ohlasy v médiách:

Teraz.sk, TASR, 24. januára 2022 13:01
V senickej Galérii sprístupnia výstavu Kríza


Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora