Patrik Ševčík Kríza

Patrik Ševčík: Kríza

Svetelný nápis MORAL MISERY v špecifických priestoroch Galérie nad schodiskom.

Vystavujúci autor: Patrik Ševčík
Názov výstavy: Kríza
Kurátor: Róbert Makar
Sprístupnenie výstavy: 28.01.2022 (piatok) od 13.00 hod.
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Trvanie výstavy: 28.01. (piatok) – 5.06. 2022 (nedeľa)

Galéria nad schodiskom je názov nového výstavného priestoru v Záhorskej galérii J. Mudrocha. Ide o miesto improvizované a dočasné. Na jeseň 2022 pravdepodobne pôjde do rekonštrukcie baroková kaplnka na 1. podlaží a o pár mesiacov skôr (možno i neskôr) sa začne realizácia adaptácie podkrovia na výstavné účely. Takže približne na rok–dva budú výstavné priestory Záhorskej galérie opäť oklieštené.

Galéria nad schodiskom tak bude dočasne pokrývať potreby výtvarníkov. A to až do ukončenia plánovaných rekonštrukcií. Približne v dvoj-trojmesačných intervaloch sa v nej po jednom odprezentujú vizuálni umelci dielom (alebo cyklom diel), ktoré majú presah k svetelnému umeniu – tzv. light-art. Celý priestor pivnice musí z bezpečnostných a hygienických dôvodov zostať do realizácie celkovej vlhkostnej sanácie objektu a do úpravy podlahy pre verejnosť zatvorený.

O výstave

Patrik Ševčík prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch akejkoľvek spoločenskej krízy. Neónový nápis svojim obsahom redefinuje diskusiu o predtuche morálnej mizérie prítomnej v emocionálnom zvládaní reakcií na hodnotenia morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet podporí v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže obnoviť svoj seba-obraz.

Svetelný nápis MORAL MISERY vťahuje do významovej roviny celý priestor Galérie nad schodiskom. Schody dostavajú význam zúčastneného objektu. Majú výpovednú hodnotu a sú priamou súčasťou diela. Je to situácia – pozícia rekontextualizácie priestoru pri používaní autentických tvorivých princípov.

Svojou činnosťou Patrik Ševčík dokazuje, že má priamy kontakt s diskurzívnym myslením, teoretizujúcimi či filozofujúcimi konštrukciami a kritickým myslením podporeným zaujímavo, systematicky a dlhodobo kultivovanou erudíciou. Je to činnosť, ktorú tiež nazývame ako konceptuálne ucelené pôsobenie na vizuálnej scéne.

Tematicky reaguje na súčasnú komplikovanú a premenlivú situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej krízy, v ktorej sa zneisťujú zaužívané hodnoty, pojmy a hranice kategórií. Jeho tvorbu možno chápať ako spochybňovanie predstavy o možnosti komplexného ovládnutia prostredia cez jeho opis a kategorizáciu.

Všadeprítomné zneisťovanie našej reality je téma, ktorou sa Ševčík zaoberá od počiatku svojej tvorby. Kriticky a naliehavo sa vyjadruje k našej civilizácii, poukazuje na mnohé chyby v systéme, kde nežijeme v izolácii, ale žijeme v previazanosti.

V druhom … treťom pláne nám Ševčíkové dielo kladie otázku: Akú úlohu zohráva téma katastrofy alebo predtuchy, že by sa niečo také mohlo stať v tvorivom živote? Dá sa povedať že zánik a blízkosť problémov v nás aktivuje pozitívne sily, svetelnú energiu a celkovo vitalitu – chuť žiť a zobrazovať?

Svetelný nápis MORAL MISERY v špecifických priestoroch Galérie nad schodiskom provokuje pohyb a protipohyb myslenia o hodnotách a postojoch.

Róbert Makar

doc. Patrik Ševčík, ArtD.
(*1974, Nitra), žije v Banskej Bystrici
Od r. 2009 bol odborným asistentom na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici
Od 2019 je vedúcim Katedry grafiky FVU AU v Banskej Bystrici

Štúdium:
2006–2009 – doktorandské štúdium, Katedra grafiky Doc. I. Benca, AU v BB
2004–2006 – Akadémia Umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra grafiky,
Voľné výtvarné umenie                         
1999–2004 – Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta:
Výtvarná výchova – Pedagogika

Študijné pobyty  
Február– jún 2005 – Akadémia sztuk pięknych vo Varšave, Katedra grafiky,
Ateliér multimédiií (prof. Wieczorek)

Kolektívne výstavy (výber)
2021 – ARCHÉ / Architecture of Universe, GAD Benátky (IT)
2021 – Art Talent Fair, Padova (IT)
2021 – C_Z_S_K_1_3_2_1, Dům umění, Opava
2021 – Trienále umenia knihy, Považská galéria, Martin
2021 – Trienále portrétu, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský MIkuláš
2020 – Malamegi art Lab 17 (IT)
2019 – Podoby slobody, Nitrianska galéria, Nitra
2019 – SCREENING, GASK, Kutná hora, CZ
2019 – GREY ZONE, Elektrownia, Czeladz, Katowice, PL
2019 – Núdzový stav, Umelka Bratislava
2019 – SilksCREAM, Umelka, Bratislava
2019 – 4 GLOBAL PRINT, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – 9th Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – Rational vs. Intuitive, Etihad Modern Art Museum, Abu Dhabi
2017 – COPY 20 RIDE, Nitrianska galéria, Nitra
2016 – 3. Trienále umenia knihy, Turčianska galéria, Martin
2015 – IN/VISIBLE, 3. Medzinárodné bienálekresby a grafiky, Győr, Maďarsko 2015.
2013 – Se_lekcia v podzemí, Východslovenská galéria, Košice
2013 – Visual Inspiration & Personal Quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere
2012 – DELETE, umenie a vymazávanie, SNG, Bratislava
2011 – Súčasná slovenská grafika 17, SSGBB, Banská Bystrica
2008 – Nový Zlínsky salón 2008, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
2007 – Heterotopia knižnica. Netradičný výstavný projekt, ŠVK Banská Bystrica
2007 – 1469 m3 / 8 m 3 /Maribor – Slovinsko
2007 – (ne) MOC/ (sub) DOMINANCIA, Stredoslovenská galéria, B.Bystrica 

Samostatné výstavy
2011 – Svedomie, Billboart, GJK, Trnava
2010 – REFLUX, Galerie TIC, Brno, CZ
2009 – Patrik Ševčík Hand made, Nitrianska galéria
2009 – Patrik Ševčík P.S. Galéria Medium, Bratislava
2008 – Patrik Ševčík P.S. Považská galéria umenia, Žilina
2007 – patrik ševčík No.9: What next ´07 /Maribor – Slovinsko/

Ohlasy v médiách:

Teraz.sk, TASR, 24. januára 2022 13:01
V senickej Galérii sprístupnia výstavu Kríza


Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora

Vážení návštevníci, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je momentálne pre verejnosť ZATVORENÁ, prebieha reinštalácia výstavy. Otvoríme 2.12.2022 (piatok) o 17.00 hod.

Dear visitors, please be informed that Zahorie Gallery of Jan Mudroch in Senica is CLOSED to public by reason of exhibition reinstallation. We will open on Friday, December 2, 2022 at 5 PM.