QUO VADIS…

QUO VADIS...

Titul výstavy: QUO VADIS
Vystavujúci: Resculpture.sk – Andrej Csillag, Róbert Czingel, Ján Frančák, Vladimír Kovařík, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová, Ivan Patúc, Lída Pohlová, Martin Ščepka, Michal Šuda, Jozef Suchoža
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátor: Roman Popelár
Sprístupnenie: 28.01.2022 (piatok) od 13.00
Trvanie výstavy: 28.01. (piatok) – 27.03. 2022 (nedeľa)

Komentovaná prehliadka s kurátorom: 13.3.2022 (nedeľa) o 16.00 hod.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

O výstave

Sochárske združenie Resculpture.sk, ktoré má v názve podtitul asociácia sochárov, je voľným zoskupením umelcov na generačnej báze, ktoré pozvoľna dopĺňajú mladšie ročníky. V rokoch 2010-11 som Resculpture.sk spolu zakladal (so sochárom Romanom Hrčkom) ako Občianske združenie a bol som jeho prvým podpredsedom. Iniciátorom a odborným garantom činnosti OZ bol v tom čase prof. Jozef Jankovič, akad. soch., ktorý do veľkej miery koordinoval aktivity združenia. Základným poslaním združenia bol vtedy výskum v oblasti sochárskych realizácií na Slovensku (exteriér, interiér), ich mapovanie a ochrana pred developerskými stratégiami, sekundárne potom výstavná a prezentačná činnosť jednotlivých členov, či združenia ako celku. Po niekoľkých zaujímavých výstavách a sympóziách v rokoch 2011-14 a ukončenom výskume s názvom Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012), ktorý vyšiel knižne v r. 2013, som sa z aktivít v zdužení postupne stiahol. V priebehu nasledujúcich rokov som potom jednotlivých členov prizýval v dvojročných intervaloch do projektu s názvom Bienále plastiky malého formátu, ktoré sa médiu sochy venovalo z inej perspektívy. Dnes prostredníctvom združenia aktívne pôsobí historička umenia Sabina Jankovičová, ArtD., ktorá pokračuje v práci započatej pred desiatimi rokmi, teda venuje sa výskumu…                                                   

Výstava QUO VADIS je iniciatívou súčasného vedenia OZ Resculpture.sk (Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová), ktorí výstavu začali plánovať ešte v roku 2020 k 10. výročiu vzniku združenia (r. 2021). Pandemická situácia vystavujúcich izolovala do ateliérov a v priebehu posledných rokov tak vzniklo mnoho sochárskych diel, ktoré budú na výstave v Senici vystavené po prvýkrát. Do pozície kurátora som aktívne vstúpil až vo fáze výberu diel pre výstavu, nakoľko výber autorov prebiehal prostredníctvom výzvy jednotlivým členom. Teší ma, že do projektu sú zapojení aj regionálni autori, ktorí sa do Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici po rokoch opäť vrátia.

Roman Popelár

Ohlasy v médiách:

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora