ANABIÓZA

ANABIÓZA

Titul výstavy: ANABIÓZA
Vystavujúci: Petra Nováková Ondreičková
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Kurátorka: Beata Jablonská
Vernisáž: 17. jún 2022 (piatok) o 17.00
Hudobný hosť vernisáže: Viera Šusteková Acoustic Trio

Trvanie výstavy: 17.06. (piatok) – 10.08. 2022 (streda)

Komentovaná prehliadka k aktuálnym výstavám ANABIÓZA a POLITIKUM
15.7.2022 (piatok) o 16.00

O výstave

Anabióza je zmena správania sa organizmov v dôsledku nepriaznivých životných podmienok. V predtuche, že nezvládnu extrémne sucho alebo chlad, si privodia stav zdanlivej smrti. Keď nebezpečenstvo pominie, obnovia sa im pôvodné životné funkcie a život môže plynúť ďalej. Petru Novákovú Ondreičkovú zaujímajú podobné javy, kde skryté formy života prežívajú v  ukrytých a maskovaných variáciách. Vidí v nich analógiu ľudského správania sa v  modelových, alebo naopak zriedkavých situáciách. Sústredí sa na myslenie a myšlienky v sprievode otázok, v akých podobách a tvaroch by mohli prežívať v čase nehybnosti. Sú predsa sprievodným javom tvorivého procesu a v autorkiných predstavách vystupujú ako organizmus  v biotope umelcovej hlavy. Na časovej osi jej doterajšej tvorby prechádzame rôznymi modelmi makro a mikrosvetov biotopov – od tých osobných, sledujúcich jej formujúcu sa identitu až po tie súčasné, reflektujúce priestory a miesta ukrytých pred  snapshotovou kultúrou. Projektuje ich z nástenných a priestorových objektov, ktorých spletitá vrstvená organická  štruktúra výrazne zahlcuje hostiteľský priestor. Jej autorským materiálom je predovšetkým papier a jeho nekonečné možnosti a presahy  – od koláže, objektu, ready made, až po inštaláciu, či veľkorysú priestorovú architektúru. Mnohé z jej vystavených projektov  prešli už niekoľkokrát „auto – recykláciou“, kedy vstupuje do starších diel a vytvára z nich nové. Je presvedčená, že dielo po vystavení a skladovaní sa stáva odloženou a mŕtvou vecou, ktorá môže prežiť iba v novom pretvorení. Je až obsesívne  hľadajúcou a experimentujúcou a vyhovujú jej najmä tie techniky, ktoré, ako hovorí, presahujú rozmer svojej danosti. Má rada presahy a vzájomné preplietanie sa  médií a techník a v jej prevedení sa potom kresba, koláž, či trojrozmerný objekt zvyknú ocitnúť v pozícii, ktorá zmení ich zaužívané vnímanie. Jej koláž je síce trojrozmerná, ale nie je to asambláž!  Kreslí nožom a vytvára priestorové obrazy, ktoré môžu byť kresbou, ale aj trojrozmerným objektom a v neposlednom rade, vo  svojej zložitosti aj inštaláciou. Inscenuje situáciu a miesta, vo  všetkých predpokladaných a tušených vrstvách, blízkych vzťahoch, alebo naopak v  kolíziách a ruptúrach.

Petra Nováková Ondreičková nevystavuje často, precízne si vyberá iba tie miesta svojho  dočasného pôsobenia, ktoré dokážu vytvoriť jednotný organizmus jej prác s architektúrou priestoru.  Je pravdepodobné že v Záhorskej galérii Jána Mudrocha  jej anabioitický organizmus v priestore galérie ožije v novej vitálnej forme, modelovanou predovšetkým  samotnou  autorkou a géniom loci priestoru.

Beata Jablonská

O autorke

Petra Nováková Ondreičková

* 1968 v Bratislave, žije a tvorí v Prahe

2007                   Cité des Arts Paris
1993 – 1994      Nottingham Trent University UK
1987 – 1993      VŠUP Praha ČR / prof. A. Matasová /
1983 – 1987      SUPŠ Bratislava SR / prof. J. Berger, K. Pichler /

Samostatné výstavy:

2018-2019 Biotope, gallery Cindy Lisica, Houston (USA)
Here means Now, gallery of Slovak Emb Washington (USA)
2018     Centum v periferii, galerie Arto Uhelný mlýn Libčice n/Vltavou (CZ)
Biotop Chaos  galerie Planeta Chaos Střítěž (CZ)
2017     Morseovka, Nitrianska galéria, Nitra
2015     Vesmír, Galerie Nová síň, Praha (CZ)
2010     Vytrhnuté z kontextu, Open gallery, Bratislava
2009     Vytrženo z kontextu, Galerie Vyšehrad, Praha (CZ)
2006     BIOTOPY, Galerie 7, Bratislava
2002     BIO, galerie Litera,  Praha (CZ)
Ztracená volání, Open gallery SCCA, Bratislava
2000     Last motif, Galéria Medium,  Bratislava
1997     Stroje, Synagóga Šamorín
1996     Trojí možnost, Galerie V. Špály, Praha
Petra Ondreičková, Galerija M. Kraljevič,  Zagreb (HR)

Kolektívne  výstavy:

2021     13 SEM sympozium Open air gallery Záhrada Bratislava SK
Efemérní krajina, instalace v ateliéru Chirana Modřany
2018     Crashtest Topičův klub Praha
2015     Čím prekvapiť jasnovidku, Magna gallery Piešťany
International trienalle Textile Art for today 2015 Bratislava
Factory Art project Berlin Germany, London
2013     Tri ceny, Galéria Umelka Bratislava /ocenění Grand prix /
2012     Salon malby DOX Praha
2010    Bienále volného výtvarného umění – Dom umenia Bratislava
Výběr z Bienále – Galerie Mánes – Diamant Praha
2009    H2O Art Bratislava
2008     Labe – Elbe Donau – Dunaj, Átrium Praha
2007     IV. ročník bienále drobné grafiky GRAFIX, Břeclav 2007
Střední věk – Galerie 5. patro Praha
Galerie 5. patro výstava Galerie Louvre Praha
2004, 2005, 2006 – Súčasná slovenská grafika B. Bystrica
1999 – 2000
Vzdálené podobnosti Veletržný palác Praha
1999     KontravizeVárosi muveszeti muzeum Gyor HU, SNG Bratislava
Slovak art for free – Biennale di Venezia Benátky I
1998     
Mezisvět, SNG Bratislava
1997     Mezi mužem a ženou, PGU Žilina
Alternatívna slovenská grafika Štátna galéria B. Bystrica
1996     Sen o muzeu?, OG D.Kubín, Dom umenia Bratislava SR
Paradigma žena, PGU Žilina
Interiér versus exteriér Cosmos, Bratislava
1995     Pars pro toto, SNG Bratislava
Sen o muzeu?, PGU Žilina
1994     Marginálie, PGU Žilina
1993 – 1994
Germination Europe 8, Breda,Varšava, Atény, Madrid
1993     Labyrinty, Galéria J. Koniarka v Trnave
1992     Real – Utopic breakfast, Míčovna Pražského Hradu Praha (CZ)

Zastúpenie v zbierkach:

SNG Bratislava
Galerija Miroslav Kraljevič Zagreb
Nitrianska galéria
ŠG Banská Bystrica
súkromné zbierky

www.petranovakovaondreickova.cz

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR, 15. júna 2022 8:34
V Záhorskej galérii sprístupnia výstavu Anabióza

Aktuality.sk, TASR, Kultúra 15.6.2022 08:39
V Záhorskej galérii sprístupnia výstavu Anabióza

TV SEN – Senica, 20. 6. 2022
Navštívte dve nové výstavy Záhorskej galérii Jána Mudrocha

Reginazapad.rtvs.sk, Vlasta Cigánková, 15. 07. 2022 13:38 | Z regiónu
Trojrozmerné papierové kreácie

Na stiahnutie

Vernisáž

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora