Bienále plastiky malého formátu 2022

Bienále plastiky malého formátu 2022

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

Názov projektu: 7. Bienále plastiky malého formátu 2022
Oščadnica – Levoča – Senica
Názov výstavy: Socha / Hmota / Vedomie
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica  
Kurátor: Roman Popelár
Vystavujúci: Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Helena Lukášová (CZ), Róbert Makar, Róbert Szittay, Iveta Tomanová, Miroslav Trubač, Ján Zelinka, Miroslav Žáčok (SK/CZ)
Vernisáž: 23.9. (piatok) o 17.00
Hudobný hosť vernisáže: Viera Šusteková Acoustic Trio

Trvanie výstavy: 23.9. (piatok) – 20.11. (nedeľa) 2022

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom Romanom Popelárom
20. 11. 2022 (nedeľa) o 16.00


Názov:
Bienále plastiky malého formátu 2022
Socha / Hmota / Vedomie – 7. ročník (Oščadnica – Levoča – Senica)
Miesto: Galéria mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 43   
Kurátor: Roman Popelár
Vystavujúci: Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Helena Lukášová (CZ), Róbert Makar, Róbert Szittay, Iveta Tomanová, Miroslav Trubač, Ján Zelinka, Miroslav Žáčok (SK/CZ)
Vernisáž: 8. júla (piatok) 2022 o 19. hod.
Trvanie: 8. 7. 2022 – 19. 8. 2022

Názov: Bienále plastiky malého formátu 2022
Socha / Hmota / Vedomie – 7. ročník (Oščadnica – Levoča – Senica)
Miesto: Kysucká galéria v Oščadnici   
Kurátor: Roman Popelár
Vystavujúci: Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Helena Lukášová (CZ), Róbert Makar, Róbert Szittay, Iveta Tomanová, Miroslav Trubač, Ján Zelinka, Miroslav Žáčok (SK/CZ)
Vernisáž: 21. 04. 2022 o 17.00 hod.
Trvanie:
21. 04. 2022 – 19. 06. 2022

O výstave

Idea založiť na Slovensku bienále tohto typu vzišla v roku 2005. Pri zrode myšlienky i realizácie stáli prof. Jozef Jankovič, akad. soch., historička umenia Ľuba Belohradská a Viera Moravčíková, koordinátorka projektu. Keďže bienále sa od vzniku cielene viazalo k mestu Pezinok, pôvodný názov znel Bienále plastiky malého formátu Pezinok. V začiatkoch sa podujatie odvolávalo na Mednarodni bienale male plastike Murska Sobota (Slovinsko). Pointou bolo, že aj v menších regionálnych mestách malých krajín môže vzniknúť významné podujatie s medzinárodným dosahom.

Úvodný ročník bienále (pod vedením Ľuby Belohradskej) sa konal v roku 2007. Mal retrospektívny charakter a bol prehliadkou výstupov absolventov VŠVU v SR a ČR  od 1990. Organickou súčasťou projektu boli podujatia ako medzinárodné kolokvium, program DETI NA VÝSTAVE i koncerty pre verejnosť.

Od roku 2011 dostáva podujatie víziu, ktorá má vzostupný charakter, od roku 2013 je medzinárodné a výstavy sú prezentované širokému publiku vo viacerých slovenských galériách vrátane Bratislavy.

Aktuálny, v poradí 7. ročník, prebieha v kontexte dozvukov pandémie. Bol koncipovaný komornejšie, teda pre menšie výstavné priestory. Má menej vystavujúcich, sú to okrem slovenských autorov aj dvaja hostia z Česka. Výstava v Záhorskej galérii Jána Mudrocha však bude rozšírená o exponáty, ktoré v predchádzajúcich expozíciách v galériách v Oščadnici a v Levoči vystavené neboli. Doplnili sme tri  diela od Heleny Lukášovej, dve diela od Ivety Tomanovej a po jednom od Kataríny Kissoczy a Bohuša Kubinského – autorov, ktorí boli na výstave doposiaľ zastúpení iba jedným umeleckým dielom. V prípade Kataríny Kissoczy sme novým objektom doplnili jej triptych.      

Názov Socha / Hmota / Vedomie symbolizuje stíšenie a opätovné ponorenie sa do podstaty komorného sochárstva – k témam, ktoré rezonujú v druhej dekáde 21. storočia. Historizujúce verzus aktuálne. V princípe jednoduché, čitateľné koncepty artikulované z veľkej časti prostredníctvom štylizovaných figúr, torza figúry, odtlačku, alebo abstrahovaného vizuálneho odrazu aktuálneho prežívania tvorcu. Z  jedenástich vystavujúcich niektorí vystavujú po druhý – tretíkrát, niektorí sa po rokoch opäť vrátili, Ján Zelinka a Miro Žáčok majú na tomto bienále premiéru. Prevláda mladšia stredná generácia autorov a diela, ktoré boli vytvorené v ostatných dvoch – troch rokoch.

7. ročník Bienále plastiky malého formátu nepredstavuje ucelenú výpoveď o stave komorného sochárstva na Slovensku. Nešlo nám o to, urobiť salón. Skôr pokúsiť sa prostredníctvom kurátorského výberu limitovaného počtu umelcov – pre lepšie pochopenie východísk ich tvorby na báze viacerých prezentovaných exponátov – nazrieť do rozmýšľania aspoň niekoľkých.

Roman Popelár

O autorke

Paulína Halasová (*1992, Martin) absolvovala v roku 2017 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (Katedra maľby). Počas štúdia na VŠVU bola na ročnej stáži v Prahe (Akadémia výtvarných umení, ateliér prof. Michaela Rittsteina, 2015–16). V rokoch 2012–2015 absolvovala štyri semestre na Katedre scénografie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafickým návrhom a scénografii.

Samostatné výstavy

2021 – BACK TO THE WOODS, kaštieľ v Smižanoch
2021 – LET’S DANCE, Osveta, Spišská Nová Ves
2021 – DELUXE EDITION, Flatgallery, Bratislava
2019 – CHILL OUT /RELAX/, Caraffova väznica (galéria), Prešov
2019 – YOU DESERVE ART!, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves       
2018 – BUDÚCNOSŤ JE BLÍZKO, Šarišská galéria v Prešove
2018 – ABSENCIA REALITY, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Kolektívne výstavy

2021 – (NOT) JUST A PRETTY FACE, blu : gallery, Modra
2021 – FLORAL SYNTHOLOGY, EQO (priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov
2020 – Art festival TEHLÁREŇ, Liptovský Mikuláš
2014 – TUTTI FRUTTI, Bratislava  

Súťaže

2021 –
finalistka súťaže Trienále portrétu, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
2020 – finalistka súťaže Nadácie VÚB Maľba, Bratislava
2019 – finalistka súťaže Nadácie VÚB Maľba, Bratislava

Zbierky

Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Viac informácií o autorke na paulinahalasova.com

Ohlasy v médiách:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora