Akvizície 2022

Akvizície 2022

Výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie v roku 2022.

Titul výstavy: Akvizície 2022
Miesto konania: Foyer Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Koncepcia: Roman Popelár
Sprístupnenie výstavy: 13.04. (štvrtok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 13.04. (štvrtok) 2023 – 4.6. (nedeľa) 2023

Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Výstava Akvizície 2022 predstavuje niekoľko solitérnych diel a jeden cyklus závesných objektov od troch autoriek. Historicky najhodnotnejšou akvizíciou je bezpochyby obraz Kráľ a kráľovná od akad. mal. Oľgy Bartošíkovej z pol. 60. rokov 20. storočia, ktorý bol v galérii vystavený pri príležitosti 100. narodenín autorky koncom leta 2022. Dielo namaľovala ešte počas pôsobenia v legendárnej Skupine 4 (O. Bartošíková, J. Čihánková, T. Klimová, V. Kraicová) a zachytáva obdobie jej maliarskeho prerodu od štrukturálnej abstrakcie k novej figurácii a pop-artovému environmentu. V 70. rokoch pozvoľna prešla do realistického maliarstva. Cyklus troch adjustovaných papierových objektov Petry Novákovej Ondreičkovej získaných kúpou i darom odzrkadľuje jej zmýšľanie a tvorivé smerovanie uplynulých dvoch dekád. Autorka bola na Slovensku mimoriadne cenená hlavne v 90. rokoch, kedy nechýbala na žiadnej reprezentatívnej výstave nášho vizuálneho umenia. Čiastočne sa to týka aj Sáry Perneckej – generačnej i tvorivej súputníčky Petry Novákovej Ondreičkovej. Obe textilné výtvarníčky patrili (spolu s Emöke Vargovou) k umelkyniam, ktoré na prelome milénií posúvali textilnú a objektovú tvorbu k novým významovým rovinám. Pernecká bola tiež súčasťou širšieho tímu umelcov, ktorí reprezentovali Slovensko na benátskom Bienále v roku 1999.    

Nové akvizície obohatili zbierkový fond galérie o autorov najstaršej i strednej generácie, ktorých zastúpenie v zbierke Záhorskej galérie bolo alebo neúplné (v prípade O. Bartošíkovej boli 60. roky zastúpené ojedinele), sporadické (S. Pernecká bola zastúpená iba jediným dielom) či vôbec (P. Nováková Ondreičková). Všetky uvádzané umelecké diela získala Záhorská galéria kúpou prostredníctvom finančnej podpory z Fondu na podporu umenia alebo darom autorky.

Zoznam nadobudnutých diel:

Oľga Bartošíková:  Kráľ a kráľovná, 1965, kombinovaná technika, plátno, 115 x 80 cm

Petra Nováková Ondreičková: Vír, 2018, perforovaný papier, preglejka,  papier, plexisklo, 40,5 x 40,7 x 15,5 cm – DAR

Petra Nováková Ondreičková: Kôra, 2018, perforovaný papier, papier, preglejka, plexisklo, 80,5 x 30,5 x 25,5 cm

Petra Nováková Ondreičková: Fosílie, 2018, perforovaný papier, papier, preglejka, plexisklo, 75,5 x 30,5 x 20,5 cm

Sara Pernecká: Slzy, 2017, flis, koženka, niť, variabilné: 42ks/slza: výška 28×30 cm; šírka 6 cm; hĺbka: 4 cm

Sara Pernecká: Samosvadba, 2017, plyš, monofil, oceľ, magnet, šitie, zváranie, výška 156 cm; šírka 30 cm; hĺbka 40 cm –  DAR

Zoznam zreštaurovaných diel Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v r. 2021:

  1. Neznámy autor, Portrét generála grófa Jozefa Quadányiho, r. 1783-1801, olejomaľba na plátne, 102,9 x 76,6 cm, M-490
  2. Ján Mudroch, Stojaci akt, 1954, kombinovaná kresba uhľom, akvarelom, baliaci papier, 65,2 x 46,8 cm, K-1465
  3. Ján Mudroch, Sediaci akt, 1954, kresba uhľom, baliaci papier, 62,2 x 44,1 cm, K-1466
  4. Ján Mudroch, Smútok, 1954, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 48 x 57 cm, K-1657
  5. Ján Mudroch, Sediaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 54 x 80 cm, K-1677
  6. Ján Mudroch, Sediaci akt II., 1950, lavírovaná, kombinovaná kresba tušom, temperou, baliaci papier, 80 x 56 cm, K-1678
  7. Ján Mudroch, Stojaci akt I., 1950, lavírovaná kresba tušom, baliaci papier, 82 x 54 cm, K-1679

Reštaurovanie portrétu generála grófa Jozefa Quadányiho

Neznámy autor, Portrét generála grófa Jozefa Quadányiho, r. 1783-1801, olejomaľba na plátne, 102,9 x 76,6 cm, M-490

Ohlasy v médiách:

Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora