Marek Sibinský: The Light of the Gray

Marek Sibinský: The Light of the Gray

Výstava súčasného českého grafika v priestoroch Galérie nad schodiskom.

Autor, titul výstavy: Marek Sibinský: The Light of the Gray
Miesto konania:
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Kurátor:
Róbert Makar
Otvorenie výstavy: 17.02. (piatok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy:
17.02. (piatok) 2023 – 4.6. (nedeľa) 2023

Galéria nad schodiskom je názov výstavného priestoru na prízemí Záhorskej galérie.

O výstave

Sibinský skúma svetelný priestor grafiky cez digitálne aj analógové formy. Permanentne preveruje schopnosti grafického myslenia vymedziť si priestor pre aplikované použitie svetelných línií na tmavých podkladoch. Rozširuje vlastné „grafizmy“ obsahového registra a overuje vzájomné prelínanie grafických postupov a princípov. Marek Sibinský rozvíja svoje grafické myslenie na prienikoch digitálneho a analógového sveta.

Svetelný objekt znázorňuje digitálny záznam figúry–osoby navigujúcej na bližšie neurčenom dopravnom uzle. Dielo zachytáva okamih zo spravodajstva, osobnú fotku, či záber z mobilu, elektronicky zachytený okamih priebehu bežného života. Je to mihnutie oka v momente precitnutia, že tento detail, táto sekvencia je dôležitá. Napríklad moment, kedy „navigátor“ naviguje lietadlo alebo loď a na jeho práci závisí život a prežitie mnohých ľudí.

Vo vystavenom diele vidíme námet cez raster. Ide o digitálne posunuté spracovanie obrazu. Je to obohacujúci vstup autora, ktorý rozvibruje námet na ploche obrazu. Raster je v Sibinského tvorbe používaný ako prvok konštruktívneho zneisťovania. Ako výtvarná činnosť, pri ktorej sa námet stáva univerzálnym zobrazením. Konkrétna osoba sa stáva archetypom pre všetky osoby, univerzálnym reprezentantom pre všetkých. Námet, ktorý prejde rastrom konštruktívneho zneisťovania a spochybňovania, vytvára základný model, ako nájsť a upevniť oporne body výtvarnej výpovede. Rastrom dosahuje svetelný priestor, v ktorom divák počúva svoj vnútorný hlas. Svoju vnútornú „pozíciu“.

Vnímanie svetelných kvalít šedých plôch v nás vzbudzuje schopnosť sledovať problematiku grafického obrazu z pohľadu iných disciplín, ako je semiotika, sociológia, psychológia… Samozrejme aj z pohľadu priestorových výtvarných disciplín a princípov. To obohacuje reflexiu a komunikačnú kvalitu diela.

Róbert Makar

O autorovi

Marek Sibinský sa narodil v r. 1974 vo Frýdku-Místku.
Maturoval v roku 1992 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brne (odbor maľba). V roku 1997 dokončil magisterské štúdium na Katedre výtvarnej tvorby PdF Ostravskej univerzity v Ateliéri voľnej a úžitkovej grafiky prof. Eduarda Ovčáčka. Od roku 1998 pôsobí ako pedagóg v Ateliéri grafiky Fakulty umění OU. V roku 2006 ukončil doktorandské štúdium na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. V roku 2015 sa habilitoval na US v Katoviciach v odbore výtvarné umenie – grafika. Vo svojej tvorbe sa zaoberá grafikou, maľbou a experimentálnymi prístupmi v grafike.

Výstavy – výber za posledné 4 roky:
2019 – Empty Messages – Marek Sibinský, Galeria Forum, Toruń, PL
2019 – Pavilion 02, GAD – Giudecca Art District, La Biennale di Venezia, IT
2019 – Screening, Galerie Středočeského kraje – GASK, Kutná Hora, CZ
2019 – SYNTOPIA, Galerie ASFA, Atény, GR              
2019 – the 6th International Triennial of Graphic Digital Arts  – Gdynia 2019, Nowa Galeria Centrum Designu Gdynia, PL
2019 – 4 GLOBAL PRINT 19, Miguel Torga Space, S. Martinho de Anta, PT
2019 – 816q – Marek Sibinský, Galéria Fx, Banská Bystrica
2019 – Grafika roku 2018, Obecní dům, CZ, Praha                 
2019 – Lublin Zagreb Lublin, Galerija Canvas, Zagreb, HR
2019 – Ślady Czarnego Kota Trzy, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, PL        
2019 – Topo/s/grafia, Miasto Ogrodów, Katowice, PL                        
2019 – Umění je hra/Art is Game, Kulturní dům Leoše Janáčka: Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov, CZ               
2019 – WOSA, Galeria Concrete, Wrocław, PL                         
2019 – AUTOPORTRÉT: IDENTITA – REALITA?, Galerie Hollar, Praha, CZ
2019 – GRAY ZONE, Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia“, Czeladź, PL

Ocenenia (výber):
2022 – Cena 7th International Graphic Arts Triennial – Gdańsk 2022, PL
2022 – Hlavní cena v kategorii A, Grafika roku, Praha, CZ
2020 – Special Honour of the Second International Triennial of Graphic Arts Livno, Franciscan Museum and Gallery Gorica-Livno, Bosna a Hercegovina
2019 – Wyróżnienie Honorowe, Nowa Galeria Centrum Designu Gdynia, PL

Ohlasy v médiách:

Teraz.sk, TASR, 24. januára 2022 13:01
V senickej Galérii sprístupnia výstavu Kríza


Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora