Peter Daniš: Ephemeral

Peter Daniš: Ephemeral

Výstava slovenského vizuálneho umelca – maliara strednej generácie.

Autor, titul výstavy: Peter Daniš: Ephemeral                                
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica                                 
Kurátorka: Zuzana Sýkorová                                   
Otvorenie výstavy: 26.01. (piatok) 2024 o 17.00
Hudobný hosť vernisáže: František Báleš – klavír
Trvanie výstavy: 26.01.(piatok) 2024 – 17.03. (nedeľa) 2024

Komentovaná prehliadka končiacej výstavy Ephemeral: 17.03. (nedeľa) 2024 o 15.00
Výstavou vás prevedie riaditeľ galérie, kunsthistorik Roman Popelár, autor a kurátorka.

O výstave

Na aktuálnej výstave prezentuje Peter Daniš výber z komorných i monumentálnych olejov a akrylov z obdobia rokov 2022 až 2023.

Svetlo ako hlavná téma a zároveň večný zdroj maliarskej inšpirácie, neprestáva autora fascinovať od jeho maliarskych začiatkov. Objavuje sa v krajinách, ktoré prešli svojim vnútorným vývojom od konkrétnejších zobrazení až po nočné svetelné mestské krajiny, anonymné aglomerácie, ktoré v súčasnosti smerujú k čoraz voľnejšiemu, menej uchopiteľnému zobrazeniu. Svetlo, spôsob jeho  zachytenia, zhmotnenia, možnosti jeho uchopiteľnosti a emanácie autor ďalej skúma vo svojich aktuálnych,  svetelno – abstraktných maľbách.

Peter Daniš je jedným z tých autorov, ktorí myslia a tvoria prostredníctvom rozsiahlejších maliarskych cyklov a tie len zriedka pokladá za uzavreté, preto sa k nim opakovane, novým spôsobom vracia. Tak je to aj v prípade abstraktných malieb, ktoré sa v jeho tvorbe viac-menej sporadicky objavujú od skorých maliarskych začiatkov.

Aktuálne svetelné abstraktné maľby, vznikajú na základe podnetov prežívaného a videného okolitého sveta. Okrem iného sa v nich zaoberá maliarskym problémom zachytenia svetla, jeho mäkkosti a neuchopiteľnosti. Kontrast medzi racionalitou výstavby obrazu a emotívnosťou farby sa stiera, výsledkom je pokojná harmónia. V krehkých, nehmotných, splývavých plochách zdanlivého prázdna sa zjavuje priestor, budovaný vrstvením, zhusťovaním, prekrývaním tmavého podkladu svetlými tónmi jemných odtlačkov. Vynárajúce sa svetlo ako vnútornú náplň obrazu autor „zhmotňuje“ prostredníctvom úspornej, zastretej farebnej škály jemnej žltej, šedomodrej a šedej. Svojmu zámeru prispôsobuje splývavý maliarsky rukopis, farby nanáša v jemných tenkých vrstvách, kde aj výraznejší dotyk štetca môže pôsobiť ako ostrý výkrik v tichu.

Súčasné krajiny, zobrazované z vtáčej perspektívy, voľne nadväzujúce na urbánne scenérie minulých rokov sa dajú skôr tušiť ako vidieť. Vznikajú na základe prisvojených digitálnych fotografií reálnych krajín, ktorých identita nie je dôležitá. Fiktívne mestá autor zachytáva ako zoskupenia vibrujúcich žiariacich svetelných bodov, ktoré sa vznášajú v otvorenom, takmer nekonečnom priestore plnom svetla. Veľkorysé kompozície napriek svojej efemérnosti nestrácajú svoju pevnú vnútornú výstavbu, smerujú  od reálneho k neurčitému. Ich prostredníctvom autor sprostredkuje jemnosť, vzdušnosť, ľahkosť, letmý dotyk zobrazovaného momentu.

V súlade s vyznením svojich malieb, s pocitom otvorenosti, voľného priestoru, majestátnosti a v prípade abstrakcií istej nadčasovosti autor ponecháva svoje diela bez názvu.

Výstava Ephemeral necháva nazrieť do aktuálnej tvorby solitérnej osobnosti súčasnej maľby. Vo svojich abstrakciách a krajinách Peter Daniš hľadá odpovede na otázky, ktoré si opäť znovu kladie – ako maliarsky stvárniť niečo, čo je imateriálne, ako dať formu tomu, čo nás presahuje.

 …lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie čo sa nevidia, sú večné (2Kor 4, 18).

Zuzana Sýkorová
kurátorka Kysuckej galérie v Oščadnici

O autorovi

Peter Daniš (*1983)

študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Magisterské štúdium ukončil v roku 2008 v ateliéri Maľby a iných médií Jána Bergera, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Systematicky sa venuje voľnej maľbe. Svoju tvorbu priebežne prezentuje na autorských (výber: Otvorený ateliér / Topolčianky 2023; (IN)VISIBLE / Pálffyho palác, Zámocká, Bratislava 2022; Lightscapes / Kysucká galéria, Oščadnica 2017; Otvorený ateliér/ Topoľčianky 2014; Nightscape / Galéria Frufru, Bratislava 2010) a skupinových výstavách (výber: Výber z akvizícií (2011–2020) / Kysucká galéria, Oščadnica 2021; Genius loci / Kysucká galéria, Oščadnica 2018). Jeho tvorba je zastúpená v Kysuckej galérii v Oščadnici a v mnohých súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Topoľčiankach.

Peter Decheť: Powered by Power, 2020, olej na plátne, 75 x 100 cm

Ohlasy v médiách

Teraz.sk, TASR,24. januára 2024 14:35
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pripravila dve nové výstavy

Záhorí.sk, KamVen,18. januára 2024:
Výstava slovenského vizuálneho umelca Petra Daniša /Záhorská galéria

NaZáhorí.sk, Angelika Kmecová, 25. januára 2024
Záhorská galéria: V piatok začínajú dve nové výstavy

Rádio Devin, 22. 01. 2024 14:10 | Kultúrny denník:
Novinky v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici

RTVS, Kultúra SK, Sobota 10.02.2024 18:30
od 10:50 min
Peter Daniš: Ephemeral a Lenka L. Lukačovičová, Klaudia Korbelič: Hotel OÁZA

TV SEN, 30. 1. 2024
Vernisáž Petra Daniša – Ephemeral:

Na stiahnutie

Vernisáž

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora