POLITIKUM

Peter Valiska Timečko: POLITIKUM

Svetelný objekt POLITIKUM v priestoroch Galérie nad schodiskom.

Autor: Peter Valiska Timečko (SK)
Titul výstavy: POLITIKUM
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Kurátor: Róbert Makar (SK)
Otvorenie výstavy: 17.06.2022 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy do: 10.08. 2022

Galéria nad schodiskom je názov výstavného priestoru na prízemí Záhorskej galérie.

O výstave

Peter Valiska Timečko prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o politických pomeroch v slovenských reáliách. Je to diskusia o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch hodnotovej spoločenskej krízy. Politikum vstupuje do ľudí a vytvára tak akciu politického tlaku o rôznych témach, ktoré formujú prijímateľa „politiky“. Svetelný objekt otvára vizuálnu diskusiu o tom, či nás politici modelujú alebo deformujú. Či majú morálny kredit, alebo ho iba predstierajú. Či sa už dá o obyvateľoch Slovenska hovoriť ako o „homo politicus“ a „homo economicus“, alebo ešte potrebujeme dlhší vývojový čas viacerých generácií. Všetky tieto apelatívne myšlienky obsahuje svetelný objekt s názvom POLITIKUM.

V tvorbe Petra Valiska Timečku vidím živú tradíciu pokračovať v odkaze Andyho Warhola. Živý odkaz práce s dennou tlačou v akejkoľvek podobe, kde sa ukazujú ľudia v bulvárnom spravodajstve. Je to tradícia reagovať /akcia-reakcia/ a aplikovať princípy fungovania bulvárneho výtvarného znaku–reprezentácie vo výtvarnej reči, výpovedi.

Keďže o obsahu výtvarného diela najviac hovoria použité výtvarné prostriedky a materiálová realizácia, je dôležité uvedomiť si, že svetlo v objektoch prechádza cez štruktúru mucholapiek, ktorá tvorí svetlú časť graficky vykontrastovaných portrétov. Grafický znak portrétu znamená rozdelenie grafickej formy na svetlú a tmavú formu. Svetelná časť portrétu tak nadobúda ďalšie významy, ak spozorujeme, že na štruktúre mucholapiek sa nachádzajú prilepené muchy a iný hmyz. Práca s lepkavým materiálom obsahuje v sebe aj myšlienky procesuálnosti a postupného nalepovania hmyzu.

Svetelný objekt POLITIKUM re-definuje diskusiu o morálnej mizérii prítomnej v hodnotení morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet môže podporiť v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže dotvoriť svoj seba-obraz.

Výsledkom vnímania svetelno-grafického objektu je rozšírená schopnosť diváka používať kritické myslenie – kritické videnie pri citlivom výbere farebných a materiálových výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.

Galéria nad schodiskom provokuje k premýšľaniu o hodnotách a postojoch „politiky“.

Róbert Makar

O autorovi

PETER VALISKA TIMEČKO
(*1985, Trebišov)

Štúdium:
2017 – odborný asistent na Akadémií umení v Banskej Bystrici, vyučuje predmety Grafické techniky a Kresbu
2011 – 14 doktorandské štúdium, Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor: Voľné výtvarné umenie, Ateliér doc. Igor Benca
2004 –10 vysokoškolské štúdium, Akadémia umení, B. Bystrica, odbor: Voľné výtvarné umenie, Ateliér doc. Igor Benca, akad. mal.
2000 – 04 štúdium na strednej Škole Úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor: grafika pod vedením Vladimíra Jeníka, akad. mal.                                         

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
2020  ČASOVANÁ MATRICA, Art space – KOTOLŇA /kreatívne centrum/ Strojárenská , Košice, SR
2020  GEO_grafikagaléria EQO, Spišský Hrhov, SR
2020 –  Galéria v pasci, človek v karanténe, KONIAREŇ /priestor pre súčasné umenie/ Trebišov, SR
2019  KO_Lekcia, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov, SR

PERFORMANCE / VÝSTAVA: MATRICA AKO RING:
2020 – IN_VIZION, Slovak art days in Sofia, Bulgaria
2019 – Festival Svetla a tieňa, nám. Sv. Mikuláša, Trnava
2019 – Hájovňa, kultúrno-turistické centrum, Banská Štiavnica
2018 – Titanikas Gallery, Vilnius, Litva
2018 – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Česko-slovenský workshop vizuálneho umenia

Ohlasy v médiách:

Teraz.sk, TASR, 24. januára 2022 13:01
V senickej Galérii sprístupnia výstavu Kríza


Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora